Virüsidal Aktivite Testleri

Virüsidal Aktivite Testleri

Basit bir anlatımla virüsidal aktivite, viral partiküller ile etkileşime girme ve fiziksel olarak bozma aktivitesini ifade etmektedir. Daha geniş anlatımla, viral bulaşmayı viral partiküllerde görünür morfolojik değişiklikler olmadan fonksiyonel olarak gelişmesini engelleme aktivitesini içermektedir. Viral bulaşma, laboratuvar ortamında çeşitli yollardan ölçülmektedir.

Virüsidal Aktivite Testleri

Virüsler, kendi genetik yapılarını kopyalamak için konakçı hücre sistemini ele geçiren küçük hücre içi parazitlerdir. Viral yaşam döngüsünün ilk aşamasında, bulaşıcı viral partiküller, hedef hücrelerin yüzeyinde belli konakçı proteinlere bağlanır ve üremeye başlar.

Her türden virüslere karşı etkili olan bir aktif maddeye virüsidal adı verilmektedir. Bu etkinliğe virüsidal aktivite denmektedir. Böyle bir dezenfektan, bir virüs üzerinde spesifik olmayan bir şekilde etki eder, böylece dezenfektan doğru kullanılırsa virüsün herhangi bir bulaşıcılığı olmaz. Bu açıdan virüsidal dezenfektanlar, bulaşmanın önlenmesinde önemli bir rol oynar.

Virüsidal aktivitenin belirlenmesine yönelik geliştirilmiş Avrupa standartlarında çeşitli test yöntemleri sunulmaktadır. Bu test yöntemleri, bir grup mikroorganizmayı temsil eden spesifik test organizmalarında farklılık gösterir. Avrupa düzeyinde virüsidal etkinlik, EN 14476 standardı tarafından doğrulanmıştır. İlgili dezenfektanın etkinliği el dezenfeksiyonu, yüzey dezenfeksiyonu, alet dezenfeksiyonu ve kemo-termal dezenfeksiyon alanlarında gösterilmektedir.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında virüsidal aktivite test hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp