Çevre Testleri

Çevre Testleri

EUROLAB Çevre Testleri kapsamında hava, su ve toprak numunelerinin hassas analizleri için uluslararası regülasyon standartlarını karşılayan çok çeşitli test ve analizler sunar.

Çevre Testleri

Dünya nüfusunun her geçen yıl daha da artması, kentleşme ve sanayileşmenin artması ile çevre kirliliği, su kirliliği, toprak ve hava kirliliği son derece önemli problemler haline gelmiştir. Tüm bu çevre kirliliği, ekosistemde ciddi yapısal bozulmalara yol açmakta ve dünya üzerinde yaşayan tüm canlıları olumsuz yönde etkilemektedir.

Dünyada en fazla endişe yaratan başlıca çevre sorunları, çevre kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, çöp kirliliği, gürültü kirliliği, ormansızlaşma, kaynakların tükenmesi ve iklim değişiklikleridir. Hangi şekilde olursa olsun kirlilik, yerkürenin geleceği için önemli bir çevre sorunudur.

Çevre, hava, su, ve toprak üzerinde yaşanan herhangi istenmeyen bir değişiklik, çevre kirliliği olarak adlandırılmaktadır. Bu değişiklikler fiziksel, kimyasal ve hatta biyolojik değişiklikler olabilir. Bu kirliliği meydana getiren maddelere kirletici denmektedir.

Genel olarak çevresel kirleticiler çıplak göz ile görülemezler ancak tüketici, çalışan ve kamu sağlığı için büyük tehlike oluşturabilirler. EUROLAB çevre kirliliği ve sürdürülebilirlik kapsamında müşterilerine yardımcı olmaktadır.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında sporisidal aktivitenin değerlendirilmesi hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp