Arıtma Çamuru Klorür Tayini (TS EN 12457-4)

Arıtma Çamuru Klorür Tayini (TS EN 12457-4)

Balıkların, böceklerin, kuşların ve bitki topluluklarının doğal yaşam alanlarının korunması için uygun su kalitesi çok önemlidir. Yüzey sularının ve yeraltı sularının zararlı kirleticilerden korunması için kanalizasyon arıtma tesislerindeki klorür seviyeleri kontrol altında tutulmaktadır.

Arıtma Çamuru Klorür Tayini (TS EN 12457-4)

Su habitatlarının gelişmesi için klorür gereklidir, ancak yüksek seviyelerde klorür bir ekosistem üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Yüksek klorür seviyesi suların kalitesini düşürmekte, tür ölümlerini arttırmakta ve ekosistemin özelliklerini değiştirmektedir.

Özellikle arıtma sistemlerinden geriye kalan kanalizasyon çamuru ya da biyolojik katılar klorür de içermektedir. Genel olarak kanalizasyon arıtma havuzları için klorür standardı, litre başına 230 miligramdır.

Gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen arıtma çamurunda klorür tayini çalışmalarında esas alınan başlıca standartlar şunlardır:

  • EN 12457-4 Atıkların nitelendirilmesi - Katıdan özütleme analizi - Granül katı atıkların ve çamurların katı özütlemesi için uygunluk deneyi - Bölüm 4: Sıvı katı oranı 10 l/kg olan ve parçacık boyutu 10 mm’den küçük (ölçüsü azaltılmış veya azaltılmamış) malzemeler için tek aşamalı parti deneyi
  • SM 4500-Cl Klorür

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu çalışmalar, en son teknolojik ekipmana, yetişmiş ve deneyimli bir kadroya ve modern yöntemlere dayanmaktadır. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında arıtma çamuru klorür tayini (TS EN 12457-4) hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp