Arıtma Çamuru Kuru Madde Muhtevası / Nem Oranı Tayini (TS 9546 EN 12880)

Arıtma Çamuru Kuru Madde Muhtevası / Nem Oranı Tayini (TS 9546 EN 12880)

Bir Avrupa standardı olan EN 12880 standardında, çamur ve çamur ürünlerinin kuru kalıntı ve su içeriğinin belirlenmesine yönelik bir test yöntemi açıklanmaktadır. Bu yöntem, sıvı, macun benzeri veya katı madde içeren çamurların kuru kalıntı ve su içeriğinin belirlenmesine uygulanmaktadır.

Arıtma Çamuru Kuru Madde Muhtevası / Nem Oranı Tayini (TS 9546 EN 12880)

Ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından bu standart şu başlıkla yayınlanmıştır: TS 9546 EN 12880 Çamurların karakterizasyonu - Kuru kalıntı ve su muhtevası tayini.

Tortu, çamur, toprak ve atıkta kütle bazında kuru madde ve su içeriğinin belirlenmesine yönelik gravimetrik yöntem, uçucu maddeler içeren numuneler hariç olmak üzere çamur, toprak, tortu ve atık numunelerinin kuru madde ve su içeriğinin kütle bazında belirlenmesine yönelik bir yöntemdir. Bu yöntem, şu materyalin kuru madde ve su içeriğinin belirlenmesi için geçerlidir: sıvı, macun benzeri veya katı çamurlar dahil çamurlar, her türlü toprak numunesi, tortu ve atıklar.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu çalışmalar, en son teknolojik ekipmana, yetişmiş ve deneyimli bir kadroya ve modern yöntemlere dayanmaktadır. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında arıtma çamuru kuru madde muhtevası / nem oranı tayini (TS 9546 EN 12880) hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp