Arıtma Çamuru Sülfat Tayini (TS EN 12457-4)

Arıtma Çamuru Sülfat Tayini (TS EN 12457-4)

Biyolojik katılar ifadesi, atık su arıtma sektöründe, stabilizasyon ve patojen azaltımı için yeterli arıtma işleminden geçmiş ve arazide uygulanacak kadar yüksek kalitede olan kanalizasyon çamurunu tanımlamaktadır. Bu ifade, yüksek kaliteli, arıtılmış kanalizasyon çamurunu, büyük miktarlarda çevresel kirletici içeren kanalizasyon çamurundan ayırmaktadır. Biyolojik katılar, biyolojik işlemlerle üretilmektedir.

Arıtma Çamuru Sülfat Tayini (TS EN 12457-4)

Arıtma çamuru (biyolojik katılar) sülfat da içermektedir. Sülfat, atık su arıtımı için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Sülfatı belirlemek için genelde bir yüksek basınçlı sıvı iyon kromatografisi yöntemi uygulanmaktadır. Bu yöntem, ham ve anaerobik çürütülmüş çamurda sülfat standartları ölçüldüğünde iyi bir geri kazanım göstermektedir.

Gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen arıtma çamurunda sülfat tayini çalışmalarında esas alınan başlıca standartlar şunlardır:

  • EN 12457-4 Atıkların nitelendirilmesi - Katıdan özütleme analizi - Granül katı atıkların ve çamurların katı özütlemesi için uygunluk deneyi - Bölüm 4: Sıvı katı oranı 10 l/kg olan ve parçacık boyutu 10 mm’den küçük (ölçüsü azaltılmış veya azaltılmamış) malzemeler için tek aşamalı parti deneyi
  • SM 4500 SO4-2 Sülfat

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu çalışmalar, en son teknolojik ekipmana, yetişmiş ve deneyimli bir kadroya ve modern yöntemlere dayanmaktadır. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında arıtma çamuru sülfat tayini (TS EN 12457-4) hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp