Atıklarda BTEX (Benzen, Toluen, Etil Benzen, Ksilen) Tayini

Atıklarda BTEX (Benzen, Toluen, Etil Benzen, Ksilen) Tayini

Kısaca BTEX olarak benzen, toluen, etil benzen ve ksilen, bunlara maruz kalınması durumunda insanlarda kanser dahil bazı hastalıkların gelişmesine neden olan bir grup uçucu organik bileşiktir (VOC). BTEX, boyadan araç egzozuna ve endüstriyel emisyonlara kadar çeşitli malzeme ve ekipmandan yayılan kimyasal bileşiklerdir ve tipik kentsel ortamların havasında bulunmaktadır. Gaz ve petrol arıtma endüstrileri ve petrokimya tesisleri, benzene maruz kalmanın belirgin olduğu önemli işyerleridir. İnsanlar genelde benzen içeren havayı soluyarak benzene maruz kalmaktadır. Benzen çok hızlı bir şekilde havada buharlaşır. Benzen, löseminin temel bir nedenidir ve ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından kanserojen olarak sınıflandırılmıştır.

Atıklarda BTEX (Benzen, Toluen, Etil Benzen, Ksilen) Tayini

Toluen, boya, tiner, yapıştırıcı, tırnak cilası, cila ve kauçuk üretimi gibi endüstriyel işlemlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Toluen çevresel maruziyeti, içme suyu, gıda, hava ve tüketici ürünleri gibi birçok kaynaktan meydana gelir. Toluen insanlar için kanserojen olarak görülmemektedir.

Etil benzen maruziyeti, otomobil, tekne, uçak ve benzinle çalışan alet ve ekipman kullanımı gibi rutin faaliyetler ile olmaktadır. Gaz ve petrol işçileri, vernik işçileri, sprey boyacılar ve yapıştırma işlemlerinde yer alan kişiler etil benzene maruz kalmaktadır. Etil benzen, insanlar için muhtemelen kanserojen olarak sınıflandırılmıştır.

Ksilen, baskı, kauçuk ve deri gibi çeşitli sektörlerde solvent olarak kullanılır. Ayrıca temizlik maddesi, boya inceltici ve verniklerin yanı sıra plastik şişe ve polyester üretiminde de ksilen kullanılır. İnsanlar içme suyu ve ksilenle kontamine gıdalar tüketerek ksilene maruz kalmaktadır. İnsanlar için kanserojen değildir.

Kısaca insanların BTEX’e maruz kalması bazı hastalıkların gelişmesine neden olmaktadır. Örneğin, yüksek düzeyde benzen maruziyeti, anemi ve lösemiye yol açar. İnsanların bu kimyasal bileşiklere maruz kalmalarının değerlendirilmesi, olumsuz sağlık etkilerinin yönetimi ve önlenmesi için kritik öneme sahiptir. Kimyasallara mesleki maruziyet, hava izleme ve biyolojik izleme yöntemleri kullanılarak değerlendirilmektedir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, atıklarda BTEX (benzen, toluen, etil benzen, ksilen) tayini hizmetleri de vermektedir.

 

WhatsApp