Baca Gazı Azot Monoksit (NO), Azotdioksit (NO2) ve Azot Oksit (NOx) Emisyonlarının Tayini (EPA CTM 022 Yöntemi)

Baca Gazı Azot Monoksit (NO), Azotdioksit (NO2) ve Azot Oksit (NOx) Emisyonlarının Tayini (EPA CTM 022 Yöntemi)

Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından geliştirilen EPA CTM 022 yönteminde, emisyon ölçümü teknik bilgi merkezi şartlı bir test yöntemi açıklanmaktadır: EPA Yöntem CTM 022 Sabit yanma kaynaklarından gelen nitrik oksit, nitrojen dioksit ve NOX emisyonlarının elektrokimyasal analizör ile belirlenmesi.

Baca Gazı Azot Monoksit (NO), Azotdioksit (NO2) ve Azot Oksit (NOx) Emisyonlarının Tayini (EPA CTM 022 Yöntemi)

Bu test yöntem, kazanlar, ısıtıcılar, motorlar ve türbinler gibi yanma kaynaklarından kontrollü ve kontrolsüz emisyonlarda nitrik oksit (NO), nitrojen dioksit (NO2) ve bunların toplam (NOx) konsantrasyonlarının belirlenmesi için uygulanmaktadır. Elektrokimyasal hücrelerin doğasında bulunan çapraz hassasiyetler yüzünden, bu yöntem diğer emisyon kaynaklarına veya kirleticilere, önce hem potansiyel analitik müdahalelerin tam bir araştırmasını hem de diğer EPA yöntemleri ile kaynağa özgü karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılmadan uygulanmamalıdır.

Test yapılırken bir yığından sürekli olarak bir gaz numunesi çıkarılır ve numunenin bir kısmı, NO, NO2 ve NOx konsantrasyonlarının belirlenmesi için bir enstrümantal elektrokimyasal analizöre gönderilir. Kabul edilebilir elektrokimyasal sensör performansı reaksiyona ve kapasiteye bağlıdır ve doğru hassasiyet aralığına sahip bir sensörün seçilmesini gerektirir.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu çalışmalar, en son teknolojik ekipmana, yetişmiş ve deneyimli bir kadroya ve modern yöntemlere dayanmaktadır. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında baca gazı azot monoksit (NO), azotdioksit (NO2) ve azot oksit (NOx) emisyonlarının tayini (EPA CTM 022 yöntemi) hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp