Baca Gazı Nominal Referans Sıcaklık Koşullarında Toz Emisyon Miktarının Tayini (EPA 5 Yöntemi)

Baca Gazı Nominal Referans Sıcaklık Koşullarında Toz Emisyon Miktarının Tayini (EPA 5 Yöntemi)

Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından geliştirilen EPA 5 yöntemi, durağan kaynaklardan parçacık madde emisyonlarının belirlenmesine yönelik bir test yöntemi açıklamaktadır: Yöntem 5 Partikül madde (PM).

Baca Gazı Nominal Referans Sıcaklık Koşullarında Toz Emisyon Miktarının Tayini (EPA 5 Yöntemi)

Partikül madde, kaynaktan izokinetik olarak çekilir ve 120 derece (artı eksi 14 derece) sıcaklıkta veya standartların geçerli bir alt bölümü tarafından belirtilen veya yönetici tarafından onaylanan başka bir sıcaklıkta tutulan bir cam elyaf filtre üzerinde toplanır. Filtrasyon sıcaklığında veya üzerinde yoğunlaşan herhangi bir materyali içeren partikül madde kütlesi, birleştirilmemiş suyun uzaklaştırılmasından sonra gravimetrik olarak belirlenir.

Bu yöntem tehlikeli malzemeleri, işlemleri ve ekipmanları içerebilir. Bu test yöntemi, kullanımına yönelik tüm güvenlik sorunlarını ele almayabilir. Bu test yöntemini uygulamadan önce uygun güvenlik ve sağlık uygulamalarını oluşturmak ve düzenleyici sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek, testleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır.

Sabit kaynaklardan partiküler madde emisyonları tayin edilirken, yüksek nem içermeyen noktalarda EPA 17 yöntemi, yüksek nem içeren noktalarda ise EPA 5 yöntemi esas alınmaktadır.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu çalışmalar, en son teknolojik ekipmana, yetişmiş ve deneyimli bir kadroya ve modern yöntemlere dayanmaktadır. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında baca gazı nominal referans sıcaklık koşullarında toz emisyon miktarının tayini (EPA 5 yöntemi) hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp