Tanecikli Maddenin Kütle Derişiminin Tayini

Tanecikli Maddenin Kütle Derişiminin Tayini

Hava kalitesi ile ilgili birçok endişe, birçok kişi tarafından dile getirilmektedir. Hava kalitesi ile ilgili bazı problemlere, yani karbondioksit konsantrasyonu, uçucu organik bileşikler (VOC) ve bakteri emisyonlarına genellikle daha fazla dikkat edilir. Ancak, aerosoller veya solunabilir ortam partikül maddeleri bazen göz ardı edilir.

Tanecikli Maddenin Kütle Derişiminin Tayini

Partikül madde kütle konsantrasyonu (PM10) ile ortam havasının bağıl nemi arasında bir ilişki olduğu çok açıktır. Ortam havasının bağıl nemi ne kadar düşükse, PM10 konsantrasyonu o kadar yüksektir.

Partikül madde, havada bulunan katı partiküller ve sıvı damlacıkların karışımı için kullanılan genel ifadedir. Havadaki partikül madde birçok farklı kaynaktan gelir. Birincil parçacıklar, arabalar, kamyonlar, ağır ekipman, orman yangınları ve diğer yakma faaliyetleri gibi kaynaklardan doğrudan atmosfere salınır. Ayrıca asfaltsız yollar, taş kırma, şantiyeler ve metalurjik işlemler gibi kaynaklardan gelen malzeme de birincil partiküllerdir. Havada ikincil partiküller, elektrik santralleri ve endüstriyel tesislerden kaynaklanan kükürtdioksit emisyonlarından oluşan sülfatlar, araba, kamyon ve enerji santrallerinden gelen azotdioksit emisyonlarından oluşan nitratlar gibi kimyasal bileşikler içeren reaksiyonlardan ve arabalar, kamyonlar, endüstriyel tesisler, orman yangınları ve ağaçlar gibi biyojenik kaynaklardan kaynaklanan ve karbon içeren reaktif organik gaz emisyonlarından oluşmaktadır.

Ülke genelinde ortam havası izleme istasyonları tarafından, partikül madde hava konsantrasyonları ölçülmektedir. Genelde izleme, PM2.5 ve PM10 boyutları için yapılır. PM2.5, aerodinamik çapları 2,5 mikron veya daha küçük olan ince partiküllerden oluşmaktadır. PM10 ise, aerodinamik çapları 2,5 mikrondan büyük ve 10 mikrondan küçük olan ince ve kaba partiküllerden oluşmaktadır. Bu partiküllerin kimyasal yapısı birbirinden farklıdır. Bir kısmı daha fazla sülfat içerirken, bir kısmı daha fazla nitrat içerir. Karbon ise, her yerde ince partiküllerin önemli bir bileşenidir. Diğer kirleticilerinden farklı olarak partikül madde tek bir spesifik kimyasal varlık değil, daha ziyade farklı kimyasal bileşimlere sahip farklı kaynaklardan gelen parçacıkların bir karışımıdır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, tanecikli maddenin kütle derişiminin tayini hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp