Yalıtım Sıvıları İçin Numune Alma (TS EN 60475)

Yalıtım Sıvıları İçin Numune Alma (TS EN 60475)

Bir Avrupa standardı olan EN 60475 standardı, yalıtım sıvılarından bir numune alma yöntemi sunmaktadır. Bu standart daha sonra Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından yeniden yayınlamıştır. Bu standart, dağıtım konteynerlerinde ve güç ve enstrüman transformatörleri, reaktörler, burçlar, yağlı kablolar, yağla doldurulmuş tank tipi kapasitörler, şalt cihazları ve yük tapaları gibi elektrikli ekipmanlarda sıvıları yalıtmak için kullanılacak prosedüre uygulanmaktadır. Son yapılan güncellemede şu değişiklikler yapılmıştır:

Yalıtım Sıvıları İçin Numune Alma (TS EN 60475)

  • Askarellerin geri çekilmesi
  • Genel sağlık, güvenlik ve çevrenin korunmasına ilişkin tavsiyelerin eklenmesi
  • Laboratuvarda gerçekleştirilecek farklı tipteki yağ testleri için uygun çeşitli numune alma cihazları kullanılarak, elektrikli ekipmandan yağ numunesi alınmasına ilişkin ilave ayrıntılar

Söz konusu standart ülkemizde de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN 60475: 2011 (EN) Yalıtım sıvılarının numune alma metodu.

Bu standarda konu olan izolasyon yağları kişisel hijyen gözetilerek kullanılmalıdır. Gözlerle doğrudan temas tahrişe neden olabilir. Ayrıca bu standartta açıklanan testlerden bir kısmı, tehlikeli bir duruma yol açabilecek süreçlerin kullanımını içerir. Bu standart, mineral yağlar ve mineral olmayan yağlar, kimyasallar ve kullanılmış numune kapları için geçerlidir.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu çalışmalar, en son teknolojik ekipmana, yetişmiş ve deneyimli bir kadroya ve modern yöntemlere dayanmaktadır. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında yalıtım sıvıları için numune alma (TS EN 60475) hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp