IEC 60068-2-6 Çevresel Testler - Bölüm 2-6: Testler - Test Fc: Titreşim (Sinüzoidal)

IEC 60068-2-6 Çevresel Testler - Bölüm 2-6: Testler - Test Fc: Titreşim (Sinüzoidal)

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından yayınlanan IEC 60068-2-6 standardında, bileşenlerin, teçhizatın ve diğer nesnelerin, belirtilen şiddetli sinüzoidal titreşime dayanma kabiliyetini belirlemeye yönelik standart bir test yöntemi tanımlanmaktadır.

IEC 60068-2-6 Çevresel Testler - Bölüm 2-6: Testler - Test Fc: Titreşim (Sinüzoidal)

IEC 60068-2-6 titreşim testi, nakliye veya hizmet sırasında harmonik modelin titreşimini içeren koşullara maruz kalan bileşenlere, ekipmana ve diğer nesnelere uygulanan bir test yöntemdir. Bu titreşimler, gemilerde, uçaklarda, rotorlu taşıtlarda, kara taşıtlarında ve uzay uygulamalarında meydana gelenlere benzer, dönen, titreşen veya salınan kuvvetlerden veya makine ve sismik olaylardan kaynaklanmaktadır. Bu test yönteminde numune, belli bir frekans aralığında ve belli bir süre boyunca sinüzoidal titreşime maruz bırakılmaktadır.

Bu test yönteminin amacı, test edilen ekipmanın belirtilen performansındaki herhangi bir mekanik zayıflığı veya bozulmayı belirlemek ve bu bilgiyi ilgili spesifikasyon ile birlikte numunelerin kabul edilebilirliğine karar vermek için kullanmaktır. Bu titreşim testi, test sırasında test edilen ekipmanın çalışır durumda olmasını gerektirir. Test sırasında, kritik frekansları belirlemek için test edilen ekipman ve titreşim tepkisi verileri izlenir ve incelenir.

IEC 60068-2-6 test yöntemi şu iki temel dayanıklılık prosedürünü gerektirmektedir: süpürme yoluyla dayanıklılık ve sabit frekanslarda dayanıklılıktır.

Bazı durumlarda, bu test yöntemi, numunelerin mekanik sağlamlığını göstermek ya da dinamik davranışlarını incelemek için de kullanılmaktadır. Bileşenlerin sınıflandırılması, test prosedüründe belirtilen önem dereceleri içinden bir seçim temelinde de yapılmaktadır.

Bu standardın son güncellenmesinde,

  • IEC 60068-2-47 standardı referans gösterilmiştir ( IEC 60068-2-47 Çevresel testler - Bölüm 2-47: Test - Titreşim, darbe ve benzeri dinamik testler için numunelerin montajı).
  • Montaj ile ilgili olarak bazı tablolar metinle değiştirilerek standart düzeni basitleştirilmiştir.
  • Test raporuna yönelik gereksinimleri eklenmiştir.

Kısaca IEC 60068-2-6 standardı, bileşenlerin ve ekipmanın belirli şiddette sinüzoidal titreşime dayanma yeteneğini tespit etmek için bir test yöntemi sunmaktadır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, IEC 60068-2-6 standardı kapsamında çevresel testler arasında test Fc: Titreşim (Sinüzoidal) testi hizmetleri de vermektedir.