Alkalinite Tayini

Alkalinite Tayini

Alkalinite, su kimyasında ölçülen en önemli faktörlerde biridir. Alkalinite, suda çözünmüş alkali maddelerin bir ölçümüdür. Bu değer esas olarak 7,0 pH değerinden yüksek olur. Alkalinite değeri, suyun asidi nötrleştirme yeteneğini ifade eder. Suyun toplam alkalinitesine katkıda bulunan üç tür alkalinite bulunmaktadır: bikarbonat, karbonat ve hidroksit.

Alkalinite Tayini

pH değeri 7,0 olan saf su, içinde mükemmel hidrojen dengesine sahiptir. Bu suyun molekülleri eşit miktarda hidrojen ve hidroksit iyonlarına ayrışır. Alkalinite bu esasa göre hesaplanır.

pH değeri her zaman önemlidir. Suyun pH değeri, o anda hangi alkalinite türünün en yaygın olduğunu belirler.

Karbonik asit, çözünmüş karbondioksittir. 4,3 pH değeri, suda alkaliliğin var olmaya başladığı noktadır. Bu değerin altında, suda sıfır alkalinite vardır. 4,3 pH değerinde karbonik asit, bikarbonat iyonlarına geçmeye başlar. Örneğin havuz suyu 7,2-7,8 arası pH değerinde olmalıdır.

8,3 pH değerinde karbonat iyonları ortaya çıkar ve bikarbonattan karbonat iyonlarına geçiş gerçekleşir. Yüzme havuzlarında en yaygın hidroksit, 12,6 pH civarında kalsiyum hidroksittir. Kalsiyum hidroksit, havuzda alkalinite artışının bir numaralı nedenidir.

Kısaca pH değeri, suda bulunan alkalinite türlerini kontrol eder.

Geniş bir teknolojik ekipmana ve yetişmiş ve deneyimli bir kadroya sahip olan ve en modern yöntemleri uygulayan kuruluşumuzda gerçekleştirilen test ve analizlerde, bir yandan ulusal ve uluslararası standartlara, bir yandan da yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında serbest alkali ya da serbest alkalinite tayini hizmetleri de bulunmaktadır.