Anyonik Aktif Madde Tayini

Anyonik Aktif Madde Tayini

Anyonik yüzey aktif maddeler organik maddelerdir. Bu yüzey aktif maddeler suda çözündüğü zaman negatif yüklü parçacıklar, yani anyonlar oluşur. Bunlar aktif yıkama bileşenidir. Bunun tersine, katyonik yüzey aktif maddeler suda pozitif yüklü yıkama aktif katyonları ve yıkanmayan aktif anyonlar halinde iyonlaşır.

Anyonik Aktif Madde Tayini

İyonik olmayan yüzey aktif maddeler suda katyon veya anyon oluşturmaz. Sudaki çözünürlükleri, hidrofilik kısımların su moleküllerine bağlanmasına dayanır.

Sürfaktanlar, yüzey aktif bileşiklerin resmi adıdır. Yüzey aktif maddeler, yüzey gerilimini engeller ve böylece yüzeylerin hızlı bir şekilde ıslanmasına izin verir.

Anyonik yüzey aktif maddeler düz zincirli hidrokarbonlardır. Bu bileşikler, çamaşır deterjanlarında, bulaşık yıkama deterjanlarında ve bazı şampuanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Daha yaygın anyonik deterjanlar arasında, alkil sodyum sülfatlar, alkil sodyum sülfonatlar, dioktil sodyum sülfosüksinat ve sodyum lauril sülfat bulunur. Bu malzemelerin çoğu, sert suda etkinliklerini artırmak için, sodyum fosfat, sodyum karbonat, sodyum metasilikat veya sodyum silikat gibi alkali kurucu maddeler içerir.

Çoğu anyonik deterjan hafif ile orta arası toksiktir. Bulaşık deterjanı ürünleri, yüksek alkaliniteleri nedeniyle en toksik olarak kabul edilir.

Geniş bir teknolojik ekipmana ve yetişmiş ve deneyimli bir kadroya sahip olan ve en modern yöntemleri uygulayan kuruluşumuzda gerçekleştirilen test ve analizlerde, bir yandan ulusal ve uluslararası standartlara, bir yandan da yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında anyonik aktif madde tayini hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp