Deterjanlarda Yüzey Aktif Madde Analizleri

Deterjanlarda Yüzey Aktif Madde Analizleri

Yüzey aktif maddeler, bir deterjanı oluşturan birçok farklı bileşikten biridir. Özellikle mutfak ve banyolarda, cilt, giysi ve ev eşyalarındaki kirleri temizlemek için formüle ilave edilmektedir. Endüstride de yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüzey aktif maddeler, düşük sıcaklıkta yıkama döngüleri kullanarak çok kirli yüzeylerin etkili bir şekilde yıkanmasına yardımcı olmakta ve çevresel faydalar sağlamaktadır.

Deterjanlarda Yüzey Aktif Madde Analizleri

Yüzey aktif maddelerin işlevi, su ile yağlar veya kir arasındaki arayüzü bozmaktır. Ayrıca bu yağları ve kiri süspansiyon halinde tutar ve bu şekilde bunların yüzeyden atılmasına izin verir. Yüzey aktif maddeler hem bir asit anyonu gibi bir hidrofilik (yani su seven) grup, hem de bir alkil zinciri gibi bir hidrofobik (yani sudan uzak duran) grup içermektedir. Su molekülleri birinci grubun yakınında toplanma eğiliminde olurken, suda çözünmeyen maddenin molekülleri ikinci grubun yakınında toplanır.

Sabunlar bilinen en eski yüzey aktif maddelerdir. Sabunlar gliserid olarak bilinen yağlardan elde edimektedir.

Çamaşır yıkama, bulaşık yıkama sıvıları ve şampuanlarda en çok kullanılan yüzey aktif maddeler, anyonik yüzey aktif maddelerdir. Bunlar kiri bir kez yerinden çıkardıktan sonra kumaşlardan uzak tutmada özellikle iyidir. Başlıca dört anyonik yüzey aktif madde kullanılmaktadır: alkilbenzen sülfonatlar, alkil sülfatlar, alkil eter sülfatlar ve sabunlar.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında deterjanlarda yüzey aktif madde analiz hizmetleri de bulunmaktadır.