İnorganik Tuzların Tayini

İnorganik Tuzların Tayini

Tuzlar, asit ve bazın kimyasal kombinasyonu veya nötrleştirme yoluyla oluşan nötr iyonik bileşiklerdir. Tuzlar, iyonlar bir iyonik bağ ile birleştirildiğinde oluşur.

İnorganik Tuzların Tayini

İnorganik tuzlar, organik bir tuzun aksine C-H bağları içermeyen tuzlardır. En yaygın bilinen tuzlardan biri, sodyum ve klorür iyonlarından oluşan kimyasal bir bileşik olan sodyum klorürdür.

Canlıların yaşamak ve gelişmek için inorganik tuzlara ihtiyacı vardır. İnsanlarda çeşitli vücut fonksiyonları için önemli inorganik tuzlardan bazıları sodyum klorür, kalsiyum klorür, magnezyum klorür, sodyum bikarbonat, potasyum klorür, sodyum sülfat, kalsiyum karbonat ve kalsiyum fosfattır. İnorganik tuzlar, çözeltilerde iyonlara ayrışır. Bu iyonlar, hücrenin farklı metabolik aktiviteleri için gereklidir. Örneğin sodyum klorür bileşiğinde özellikle sodyum iyonları, nöronların ve kas hücrelerinin uyarılması ve kasın kasılması için gereklidir.

Diğer yandan alüminyum veya demir inorganik tuzları, asılı partiküller üzerindeki yükleri nötralize eden birincil pıhtılaştırıcılardır. Tuzlar ayrıca partikülleri yakalayan çözünmez çökeltiler oluşturmak için hidrolize olurlar. Arıtma işleminde önemli bir parametre suyun pH değeridir. Alüminyum sülfat ile optimum pıhtılaşma verimliliği normalde 6,0-7,0 aralığında gerçekleşir. Demir pıhtılaştırıcılar ise 5,0-11,0 arasında kullanılabilir.

Geniş bir teknolojik ekipmana ve yetişmiş ve deneyimli bir kadroya sahip olan ve en modern yöntemleri uygulayan kuruluşumuzda gerçekleştirilen test ve analizlerde, bir yandan ulusal ve uluslararası standartlara, bir yandan da yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında inorganik tuzların tayini hizmetleri de bulunmaktadır.