Klorür Tayini (SM 4500-Cl-B Yöntemi)

Klorür Tayini (SM 4500-Cl-B Yöntemi)

İlk olarak 2002 yılında başlatılan Ulusal Çevre Yöntemleri Endeksi (NEMI), bilim adamlarının ve yöneticilerin izleme sürecinin tüm aşamaları için yöntemler bulmasına ve karşılaştırmasına olanak tanıyan, çevresel yöntemler, protokoller, istatistiksel ve analitik yöntemler ve prosedürler içeren bir veritabanıdır. NEMI, her seferinde daha iyi teknolojiden yararlanmak, yeni yöntem türlerini içermek veya her ikisini birden yapmak için birkaç kez güncellenmiştir.

Klorür Tayini (SM 4500-Cl-B Yöntemi)

4500-Cl B iyodometrik yönteminde klor, pH değeri 8 veya altında potasyum iyodür çözeltilerinden serbest iyotu serbest bırakır. Serbest kalan iyot, indikatör olarak nişasta ile standart bir sodyum tiyosülfat çözeltisi ile titre edilir. pH değeri 3-4 arasında titre edilmelidir, çünkü reaksiyon, tiyosülfatın sülfata kısmi oksidasyonu nedeniyle nötr pH değerinde stokiyometrik değildir. Bu iyodometrik yöntem, doğal ve arıtılmış sularda 1 mg/L’den büyük toplam klor konsantrasyonlarını ölçmek için uygundur. Nehir ağzı veya deniz suları için geçerli değildir.

Sulu çözelti içindeki klor kararlı değildir ve özellikle zayıf çözeltilerin klor içeriği hızla azalır. Güneş ışığına veya güçlü bir ışığa maruz kalma veya çalkalama, klorun azalmasını hızlandırır. Bu nedenle, aşırı ışıktan ve çalkalamadan kaçınmak gerekir. Klor için analiz edilecek numunelerin saklanmaması gerekir.

Geniş bir teknolojik ekipmana ve yetişmiş ve deneyimli bir kadroya sahip olan ve en modern yöntemleri uygulayan kuruluşumuzda gerçekleştirilen test ve analizlerde, bir yandan ulusal ve uluslararası standartlara, bir yandan da yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında klorür tayini (SM 4500-Cl-B yöntemi) hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp