Serbest Kostik Alkali Tayini, NaOH/KOH Tayini

Serbest Kostik Alkali Tayini, NaOH/KOH Tayini

Sabunun fizikokimyasal özelliği, alkalinin gücü ve saflığı, kullanılan yağın türü ve sabunlaştırmanın tamlığı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu tür fizikokimyasal özellikler arasında nem içeriği, toplam yağ maddesi, pH değeri, serbest kostik alkalinite ve benzer özellikler bulunur. Sodyum ve potasyum, suda çözünür sabunlar üreten sabun yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Temizlik amaçlı kaliteli sabun, belirtilen tüm fizikokimyasal özelliklerde bir denge sağlayan sabundur.

Serbest Kostik Alkali Tayini, NaOH/KOH Tayini

Sabunlaşma esterleşmenin tersi olan bir reaksiyondur. Bitkisel ya da hayvansal yağların sabunlaşması ile gliserin ve yağ asidi oluşur. Sabunlaşma sodyum hidroksit (NaOH) ya da potasyum hidroksit (KOH) ile yapılırsa yağ asidi yerine bunun sodyum tuzu (beyaz sabun) ya da potasyum tuzu (Arap sabunu) elde edilir.

Kısaca sabunlaşma esas olarak bir çeşit hidroliz reaksiyonudur. Bu tepkime sonrasında geride kalan NaOH ve KOH miktarları, sabunun pH değeri hesaplanırken dikkate alınması gereken değerlerdir. Aynı zamanda kullanılan yağın cinsine göre yeterli alkali tuz oranın hesabında da bu değerler kullanılır.

Geniş bir teknolojik ekipmana ve yetişmiş ve deneyimli bir kadroya sahip olan ve en modern yöntemleri uygulayan kuruluşumuzda gerçekleştirilen test ve analizlerde, bir yandan ulusal ve uluslararası standartlara, bir yandan da yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında serbest kostik alkali tayini, NaOH/KOH tayini hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp