Element Analizleri

Element Analizleri

EUROLAB, Polonium'dan Kükürt'e, Nikel'den Hidrojen'e kadar çok çeşitli inorganik bileşenler için element analizi sağlayabilir. Laboratuvarımız, İz ve ultra eser elementleri analiz etme ve hem yüzey hem de toplu element bileşimini analiz etme yeteneğine sahiptir.

Element Analizleri

Enstrümantasyonumuz ayrıca, daha büyük bir örnek içindeki kirletici parçacıkların temel bileşimini belirlemek için özellikle yararlı olan temel haritalar oluşturmamıza da olanak tanır. Ek olarak, kristal malzemeleri karakterize edebilir ve çoğu kristal fazı tanımlayabilir ve nicelendirebiliriz.

Element Analizi Test Hizmeti, bir numune materyalindeki elementlerin ve elementel bileşiklerin tanımlanmasını, niteliklerini ve miktarını belirler. Niteliksel sonuçlar, malzemede hangi elementlerin bulunduğunu belirler ve nicel sonuçlar, mevcut her bir elementin miktarını belirler. Elemental toplu ve iz analizi, yüzde aralığından milyarda parçaya kadar olan öğeleri algılayabilir.

Elementin temel yapısını anlamak pek çok durumda oldukça önemli olabilir. Element analizi bize bir bileşiğin kapalı formülünü bulmakta yardımcı olur. Analiz süreci, hedef ve tarama analizinin yanı sıra hem karmaşık numune çıkarma hem de hazırlamayı içerebilir.

Geniş bir teknolojik ekipmana ve yetişmiş ve deneyimli bir kadroya sahip olan ve en modern yöntemleri uygulayan kuruluşumuzda gerçekleştirilen test ve analizlerde, bir yandan ulusal ve uluslararası standartlara, bir yandan da yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında element analizleri çerçevesinde onlarca elemet ve bileşik için çok çeşitli test ve analiz hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp