Biyolojik Etkinlik Testleri

Biyolojik Etkinlik Testleri

Farmakolojide, biyolojik aktivite veya farmakolojik aktivite, bir ilacın canlı madde üzerindeki yararlı veya olumsuz etkilerini tanımlamaktadır. Bir ilaç karmaşık bir kimyasal karışım olduğunda, bu aktivite maddenin aktif bileşeni tarafından uygulanmaktadır. Ancak diğer bileşenler bu etkinliği değiştirilebilmektedir.

Biyolojik Etkinlik Testleri

Kimyasal bileşiklerin çeşitli özellikleri arasında farmakolojik veya biyolojik etkinlik, bileşiklerin tıbbi uygulamalarda kullanımlarında önemli bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte kimyasal bileşikler, tıbbi uygulamada kullanılmalarını engelleyen bazı yan ve toksik etkiler gösterebilmektedir. Aktivite genel olarak doza bağlı olmaktadır. Düşük dozlardan yüksek dozlara çıkarken, bir madde yararlıdan olumsuza değişen etkilere sahip olmaktadır.

Etkili bir ilaç olması için, bir bileşiğin sadece belli bir hedefe karşı etkili olması olması değil, aynı zamanda onu bir ilaç olarak kullanıma uygun hale getirmek için gerekli olan ADME özelliklerine de sahip olması gerekir. ADME, farmakolojide absorpsiyon, dağıtım, metabolizma ve boşaltım için bir kısaltmadır. Bu dört kriter, bileşiğin bir ilaç olarak performansını ve farmakolojik aktivitesini etkiler.

Kısaca biyolojik aktivite, belli bir moleküler varlığın, bir hedef üzerinde tanımlanmış bir biyolojik etkiye ulaşma kapasitesidir. Bu değer, etkiyi üretmek için gerekli olan moleküler varlığın gücü veya konsantrasyonu açısından ölçülmektedir.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında biyolojik etkinlik test hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp