Farmasötik Ürün Testleri

Farmasötik Ürün Testleri

Farmasötik ürünler, dozaj alımını kontrol etmek, performansı artırmak ve üretimi kolaylaştırmak için seçilen ilave malzemelerle birleştirilen aktif bileşenlerden oluşur. Özellikle küçük moleküllü maddeler için aktif içeriğin üretim proseslerinin sentezi ve klasik bir reaksiyon yolu seçimi problemidir, ancak safsızlığın en aza indirilmesi gerekmektedir. Ürün tasarımı örneğin katı oral, enjekte edilebilir veya topikal gibi ürün formuna bağlı olarak farklılık gösterir.

Farmasötik Ürün Testleri

İlaç dağılımı, toksisite ve doz seviyelerinin değerlendirilmesine yardımcı olabilecek fizyolojik temelli modellerin kullanımı, ürün tasarımında önemli bir araçtır. Geleneksel olarak hem fiziksel hem de organizasyonel olarak gerçekleştirilen farmasötik ürün testleri ve süreçlerin entegrasyonu, yasal düzenlemeler ve uluslararası standartlara uymak açısından da önemli olmaktadır.

İlaç firmalarının, hastalar üzerinde herhangi bir yan etki yaratmadığından emin olmaları için yeni ürünler üzerinde klinik testlerin yapılması gerekmektedir. Bilinen herhangi bir yan etki mutlaka raporlanmalıdır.

İlaç sektörü, küresel sağlık sektöründe hayati bir role sahiptir. Bu sektör, klinik ve tüketici kullanımı için farmasötik ürünleri ve tıbbi cihazları tasarlayan, üreten ve pazarlayan sektördür. Bu yüzden yeni farmasötik ürünler, kullanıma sunulmadan önce testlerden geçmelidir. Bu süreç, ürünün etkinliğini ve güvenliğini sağlamak bakımından önemlidir.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu çalışmalar, en son teknolojik ekipmana, yetişmiş ve deneyimli bir kadroya ve modern yöntemlere dayanmaktadır. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında farmasötik ürün testleri hizmetleri de bulunmaktadır.