İlaç Deney Analizi

İlaç Deney Analizi

Bir tahlil, bir hedef varlığın (analit) varlığını, miktarını veya fonksiyonel aktivitesini kalitatif olarak değerlendirmek veya kantitatif olarak ölçmek için bir araştırma (analitik) prosedürüdür.

İlaç Deney Analizi

EUROLAB, HLPC, GC, Titrasyonlar, UV, IR, AA gibi teknikleri kullanarak API ve Bitmiş Ürünlere deney analizi gerçekleştirir.

Çalışma Taslağı

Deney, test maddesi için en uygun teknikle yapılır. Test olarak adlandırılan aktif bileşenin konsantrasyonu, yaygın olarak kullanılan dört terimle ifade edilir.

Temeli olduğu gibi

İfade, ürünün alındığı gibi analiz edilmesini belirtir. Numune, kurutulmadan doğrudan analiz edilir. Örneğin, 100 miligram materyalin % 98 API içerdiği tespit edilirse, bu esnada deneyi % 98 olarak rapor edilir.

Kurutulmuş Temel

Alınan numune ince bir toz haline getirilir ve numune çözeltisinin hazırlanması için tartılmadan önce kurutulur. Bu işlem, belirtilen süre boyunca 105 ° C ila 120 ° C'ye ısıtılarak ve bir desikatörde sabit ağırlığa kurutularak gerçekleştirilir. Isıya duyarlı malzemeler bir kurutucu üzerinde bir vakumda kurutulabilir. Sökülen su, ortamdan emilen ve kimyasal olarak malzemeye bağlı olmayan sudur. Fırında kurutma, bağlı suyu veya hidrasyon suyunu mutlaka gidermez.

Susuz Baz

Susuz baz, analiz yapılmadan önce malzemede hiç su olmadığını ima eder. Bu, numunenin emilmiş suya veya hidratlar gibi bağlı suya sahip olmadığı anlamına gelir.

Numune alınan şekilde tartılır ve varsa artık nem içeriği bağımsız olarak Karl Fischer titrasyonu gibi yöntemlerle ölçülür. Test değerinin hesaplanması sırasında, su içeriği numune ağırlığından çıkarılır.

EUROLAB, konusunda son derece uzman ekibiyle ve uluslararası akredite laboratuvarlarıyla birlikte, İlaç Deney Analizi kapsamında tüm test, analiz, ölçüm, değerlendirme ve rapor oluşturma hizmetlerini eksiksiz ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirir.