İlaç Duyarlılık Testleri

İlaç Duyarlılık Testleri

Antitüberküloz ilaç direncinin yayılma hızı, dünyanın birçok yerinde giderek artan çoklu ilaca dirençli tüberkülozun uygun tedavisine duyulan ihtiyaç ile birlikte güvenilir ilaç duyarlılık testi talebi artmaktadır.

İlaç Duyarlılık Testleri

Ancak, yaygın olarak kullanılan yöntemlerle elde edilen ilaç duyarlılık test sonuçlarının güvenilirliği, kabul edilebilir seviyeleri karşılamamaktadır.

İlaç duyarlılık testi, standartlara bağlanması güç bir prosedürdür ve bu testleri gerçekleştirmede yeterlilik, başlıca şu faktörlerin anlaşılmasını gerektirir:

  • İlaç direncinin kökeni ve direnç kriterleri
  • Laboratuvar manipülasyonu sırasında ilaçların gücü ve stabilitesi
  • Farklı ortamlara dahil edildiğinde ilaçların antimikobakteriyel aktivitesi
  • Sonuçların okunması, yorumlanması ve raporlanması

Gelişmiş laboratuvarlarda uygulanan ilaç duyarlılık testinde agar kültür plakaları, bir ilaca duyarlılık testinin sonuçlarını ortaya koymaktadır.

İlaç duyarlılık testi, bir kişinin ilaca dirençli olup olmadığını öğrenmek için yapılan testlerdir. Bu testlerde örneğin vücutlarındaki tüberküloz (verem) bakterilerinin hangi ilaçlara duyarlı olduğu tespit edilmektedir. Bir kişinin ilaca dirençli verem bakterilerine sahip olma olasılığı varsa, hastaya etkili bir tedavinin sağlanabilmesi için bunun mümkün olan en kısa sürede belirlenmesi önemlidir.

Tarihsel olarak ilaca duyarlılık testleri, bakteri kültürü yoluyla yapılmıştır ve özel laboratuvar tesislerine ve eğitimli personele ihtiyaç duymuştur. Üstelik testler çok uzun sürede yapılmıştır. Bununla birlikte, son zamanlarda kullanımı çok daha kolay olan, ancak çok sınırlı bilgi sağlayan yeni test yöntemleri kullanılmaktadır.

Tüberküloz için ilaç duyarlılık testleri temel olarak iki farklı şekilde yapılmaktadır. Bir tür test, bakterilerin nasıl davrandığına bakmayı içeren kültürdür. Örneğin, bakterilerin tüberküloz ilaçları varlığında çoğalıp çoğalmadığı belirlenir. Başka bir tür test ise, genetik mutasyonlara bakmayı içerir.

Direnç genetik mutasyonlardan kaynaklanır. Bu yüzden bir test yöntemi moleküler ilaç duyarlılık testlerini içerir. Bu yaklaşımda mutasyonların kendileri tespit edilmektedir. Dirençle ilişkili birçok mutasyon tanımlanmış ve bunları tespit etmek için moleküler testler geliştirilmiştir. Bu test yöntemleri hızlı geri dönüş süreleri içerir, ancak bazı bileşikler için düşük duyarlılığa sahiptir ve maliyetlidir.

Beacon (işaretçi) testleri, çok hassas PCR cihazı kullanarak doğrudan balgam örneklerinden tüberüloz kompleksini ve ilişkili direnci saptar. Dünya Sağlık Teşkilatı bu testin kullanımını teşvik etmektedir.

Bir başka test yöntemi, hat probu tahlilleri yöntemidir. Bu, ilaç direnci ile ilişkili mutasyonların hızlı tespiti için PCR yöntemlerini kullanan ilaç duyarlılık testleridir. Bu testler de tüberküloz kompleksini tanımlamak ve aynı anda ilaç direnci ile ilişkili mutasyonları saptamak için tasarlanmıştır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı test, analiz, ölçüm, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarda her zaman yerli ve yabancı standartları ve yürürlükte olan yasal düzenlemeleri takip etmektedir. Eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahip olan kuruluşumuz, talep eden işletmelere medikal ilaç testleri kapsamında ilaç duyarlılık test hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp