İlaç Düzey Testleri

İlaç Düzey Testleri

İlaç düzey testleri, bir ilaç seviyesinin terapötik (tedavi edici) bir etkiye sahip olmak için yeterince yüksek olup olmadığını veya toksik yan etkilere neden olarak çok yüksek olup olmadığını tespit etmek amacı ile gerçekleştirilmektedir.

İlaç Düzey Testleri

Doktorlar, kanda yapılan bu test sonuçlarına göre, ilaç dozunu veya dozlama programını ayarlamaktadır.

İlaç seviyeleri, genel olarak şu amaçlarla yapılmaktadır:

  • Bir ilaç dozunun ayarlanması gerekip gerekmediğini kontrol etmek
  • Kan dolaşımındaki ilaç seviyesinin çok yüksek veya çok düşük olup olmadığını tespit etmek

Test sonucu, laboratuvar referans aralığınında, yani tedavi edici etkiyi gösterdiği aralık içinde olduğu zaman, doz genellikle doğru demektir. Ancak bu aralıkta semptomlar, yan etkiler veya semptomların yetersiz kontrolü mümkündür ve dozun doktorun klinik değerlendirmesine göre ayarlanması gerekebilir.

Laboratuvar ortamında, lipid konsantrasyonları, kan şekeri, kan basıncı ve pıhtılaşma gibi terapötik (tedavi edici) yanıtların fizyolojik göstergeleri doğrudan ölçülmekte ve ilaç farmakodinamiği rutin olarak izlenmektedir. Birçok ilaç için bu yöntem yeterince duyarlı değildir.

Kısaca ilaç düzeyi izleme, bir hastanın kan dolaşımında sabit bir konsantrasyonu korumak için belli ilaçların belirli aralıklarla ölçülmesi ve böylece bireysel dozaj rejimlerinin optimize edilmesini sağlamaktadır.

Esas olarak bu test yöntemi, şu tür ilaçları izlemek için uygulanmaktadır:

  • Dar terapötik aralıklı ilaçlar
  • Belirgin farmakokinetik değişkenliği olan ilaçlar
  • Hedef konsantrasyonlarının izlenmesi zor olan ilaçlar
  • Terapötik ve yan etkilere neden olduğu bilinen ilaçlar

İlaç düzeyi izleme süreci şu varsayımlara dayanmaktadır:

  • Doz ile plazma veya kandaki ilaç konsantrasyonu arasında bir ilişki olduğu
  • Konsantrasyon ile terapötik etkiler arasında tanımlanabilir bir ilişki olduğu

İlaç düzeyi izleme süreci, ilaç ilk reçete edildiğinde başlar ve klinik duruma ve yaş, kilo, organ fonksiyonu ve eşzamanlı ilaç tedavisi gibi hasta özelliklerine uygun bir başlangıç dozaj rejiminin belirlenmesini içerir.

Konsantrasyon ölçümleri yorumlanırken, ilaç dozu, dozaj geçmişi, hasta yanıtı ve istenen tıbbi hedeflerle ilgili örnekleme süresi gibi faktörler göz önünde bulundurulur. Burada amaçlanan, hastalarda klinik sonuçları optimize etmek için yönetimi zor ilaçların uygun konsantrasyonlarını kullanmaktır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı test, analiz, ölçüm, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarda her zaman yerli ve yabancı standartları ve yürürlükte olan yasal düzenlemeleri takip etmektedir. Eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahip olan kuruluşumuz, talep eden işletmelere medikal ilaç testleri kapsamında ilaç düzey test hizmetleri de vermektedir.