İlaç Yan Etki Testleri

İlaç Yan Etki Testleri

İlaç yan etkileri ciddi bir problemdir. Yazılan reçetelerin yaklaşık yarısının ilaçların yan etkileri yüzünden alınmadığı tahmin edilmektedir. Rahatsız edici yan etkilerin başında ishal, uyku hali veya cilt üzerinde kızarıklık gelmektedir. Nadiren de olsa ilaç yan etkileri kalıcı hasara neden olabilir ve hatta ölümcül olabilir.

İlaç Yan Etki Testleri

Tıp alanındaki başarılı gelişmelerden sonra bugün bir ilacın risklerini ve faydalarını tahmin etmek için genetik bilginin kullanılmasına başlanmıştır. Buradaki fikir, genlerin, hastanın durumunda hangi ilacın en iyi olduğu konusunda yardımcı ipuçları sağlayabilmesidir. Örneğin bazı kişilerin miras aldıkları genler nedeniyle metabolize etmekte zorlandıkları, bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç için, tedaviye başlamadan önce yapılacak bir kan testi, hastanın ne kadar risk altında olduğunu belirlemektedir. Yine belli etnik grupların gut tedavisinde kullanılan bir ilaca karşı şiddetli alerjik reaksiyon riskini artıran bir gen taşıması mümkündür.

Bu örnekler gösteriyor ki, bireysel genetik testler, bir kişiye genlerine dayanarak hangi ilaçların en çok yardımcı olacağını belirlemektedir.

Statin ilaçları, dünyada en çok reçete edilen ilaçlar arasındadır. Bu ilaçlar kolesterolü düşürmek, iltihabı azaltmak ve yüksek risk altında olanlarda kalp krizi ve felç riskini azaltmaktadır. Ancak sınırlayıcı bir yan etkisi, ilacın kesilmesini gerektirebilecek kadar kas ağrısına neden olmasıdır. Statin ilaçlarının çeşitli formülasyonları olduğu için, bir kişi için sorun yaratırken, başka bir kişide problem olmayabilir. Bu varyasyonlar, en azından kısmen o kişinin genlerinde de belirlenebilir.

Bir yan etki, genelde, bir ilacın beklenen tedavi edici (terapötik) etkisine ilave olarak ortaya çıkan ve istenmeyen ikincil etkidir. Yan etkiler, kişinin hastalık durumuna, yaşına, kilosuna, cinsiyetine, etnik kökenine ve genel sağlığına bağlı olarak kişiden kişiye farklılık gösterir.

Genel olarak yan etkiler, dozajları başlatırken, azaltırken ya da artırırken veya bir ilaç rejimini sonlandırırken ortaya çıkar. Bu yan etkiler çoğu zaman reçete edilen tedavi ile uyumsuzluğa neden olur. Bir ilacın yan etkileri şiddetli olduğunda, dozaj ayarlanabilir veya başka bir ilaç reçete verilebilir. Ayrıca yaşam tarzı veya diyet değişiklikleri de yan etkileri azaltmaya yardımcı olabilir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı test, analiz, ölçüm, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarda her zaman yerli ve yabancı standartları ve yürürlükte olan yasal düzenlemeleri takip etmektedir. Eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahip olan kuruluşumuz, talep eden işletmelere medikal ilaç testleri kapsamında ilaç yan etki test hizmetleri de vermektedir.