İlaç Yükleme (Provokasyon) Testleri

İlaç Yükleme (Provokasyon) Testleri

İlaç sektöründe, geliştirilen yeni ilaçlarda, ani ilaç aşırı duyarlılık reaksiyonu olan hastalar için ilaç provokasyon testleri yapılmaktadır. Bugün ilaç aşırı duyarlılık reaksiyonlarına yaygın şekilde rastlanmaktadır. Bu reaksiyonlar bazen yaşamı tehdit edici olmaktadır.

İlaç Yükleme (Provokasyon) Testleri

Bu hastalarda tanının doğrulanması titiz bir şekilde yapılmalı, ardından ilaç provokasyon testleri yapılmalıdır. Bu testler, ilaç alerjisi düşündüren tepkileri olan hastaların değerlendirilmesinde önemli olmaktadır. İlaç alerjisinden şüphelenilen kişilerde dikkatle kontrol edilen ortamlarda yapılan ilaç provokasyon testleri, ilaca aşırı duyarlılık durumunu doğrulamada önemlidir.

İlaç provokasyon testleri, immün (bağışıklık) veya immün aracılı olmayan ilaçların aşırı duyarlılığını teşhis etmek için, bir ilacın kontrol altında uygulanması ve önceki tanısal değerlendirmeler negatif veya mevcut olmadığında ilaç aşırı duyarlılık reaksiyonlarının doğru olarak tanınması için gerçekleştirilmektedir.

İlaç yükleme (provokasyon) testleri, yalnızca diğer geleneksel testler kesin sonuçlar vermediği zaman yapılmaktadır. Her klinik araştırmada, risk ve fayda oranı dikkatli bir şekilde değerlendirildikten sonra bir hastaya ilaç yüklemesi yapmaya karar verilmelidir. İlaç yüklemesi, hastayı ilaca kaşı kışkırtmak için uygulanmaktadır.

İlaç provokasyon (kışkırtma) testleri başlıca faydaları kapsamaktadır:

  • İlaca aşırı duyarlılık tanılarının doğrulayıcı olarak belirlenmesi
  • Güvenli alternatiflerin sağlanması

Bununla birlikte uygulamanın şu dezavantajları da bulunmaktadır:

  • Güvenlik zayıflığı
  • Sonuçların yorumlanmasındaki zorluk
  • Objektif biyobelirteçlerin eksikliği
  • Yeniden duyarlılaştırma riskleri
  • Günlük uygulamada verimlilik
  • Standart protokollerin eksikliği

İlaç provokasyon testi, altta yatan mekanizmadan bağımsız olarak alerjik semptomları ve diğer olumsuz klinik belirtileri yeniden üretme avantajına sahiptir. Avrupa ülkelerinin bakış açısına göre bu testler, genelde uyuşturucu aşırı duyarlılığının teşhisi için standart araştırma yöntemi olarak kabul edilmektedir. Amerikan bakış açısına göre ise bu yaklaşım, ciddi bir reaksiyona neden olmamak için bir ilacın dikkatli bir şekilde verilmesi olarak tanımlanan kademeli bir zorlama olarak kabul edilmektedir.

Günümüzde sıklıkla sözü edilen hassas tıp, hastalığın altında yatan spesifik sistemlere dayanan, gelişen bir tıp alanıdır. Bu yaklaşım, çeşitli perspektiflerden ilaca aşırı duyarlılık reaksiyonu olduğundan şüphelenilen bir hastanın değerlendirilmesini gerektirir. Bazı ilaçlara karşı uygun olmayan şekilde alerjik olarak belirlenen hastaların, ilaç provokasyonları ile bu ilaçlara toleranslı oldukları gösterilebilir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı test, analiz, ölçüm, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarda her zaman yerli ve yabancı standartları ve yürürlükte olan yasal düzenlemeleri takip etmektedir. Eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahip olan kuruluşumuz, talep eden işletmelere medikal ilaç testleri kapsamında ilaç yükleme (provokasyon) test hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp