İntrakütan Test

İntrakütan Test

İntrakütan ya da intradermal alerji testi, bir kişinin belirli bir alerjene karşı alerjisi olup olmadığını belirlemeye yardımcı olan bir cilt testi yöntemidir. Bu test, cilt yüzeyinin altına az miktarda şüpheli alerjenin enjeksiyonunu içerir. Yaklaşık 20 dakika sonra, bölgede reaksiyon olup olmadığı kontrol edilir.

İntrakütan Test

Genel olarak alerji cilt testlerinde üç yaygın yöntemi uygulanmaktadır:

  • Cilde çizik testinde, belirtilere neden olabilecek az miktarda madde genellikle ön kol, üst kol veya sırt olmak üzere cilde yerleştirilir. Daha sonra cilt çizilir ve alerjen cilt yüzeyinin altına girer. Arkasından cilt, şişlik ve kızarıklık veya diğer reaksiyon belirtileri açısından yakından kontrol edilir. Sonuçlar genelde 15-20 dakika içinde ortaya çıkar. Bu yöntemde birkaç alerjen aynı anda test edilebilir. Alerjenler, alerjik reaksiyona neden olan maddelerdir.
  • Deri içi testinde, cilde az miktarda alerjen enjekte edilir. Daha sonra cilt üzerinde oluşan tepki izlenir. Birinci yöntem negatif olasına rağmen hala alerjene karşı alerji olduğu düşünülüyorsa, bu yöntem uygulanmaktadır.
  • Yama testinde, olası alerjenler 48 saat boyunca cilde bantlanır. Madde cilde temas ettikten sonra 72 ila 96 saat içinde meydana gelen cilt reaksiyonlarının nedeni kontrol edilir.

Esas olarak intrakütan testlerin avantajları biraz daha iyi tekrarlanabilirlik ve daha yüksek hassasiyettir. Intrakütan (deri içi) testleri, hipodermik bir şırınga ve iğne kullanılarak yapılır. Bazı cihazlarda tek veya birkaç noktalı tek bir prob ucu bulunur ve böylece özütün uygulanması ve delinme tek adımda gerçekleşir. Çok başlı cilt testi cihazları, önce özüt şişelerine daldırılmakta, ardından cilde uygulanarak test tek adımda tamamlanmaktadır.

İntradermal testi, cilde çizik testinin negatif olduğu, ancak klinik bulguların solunum yolu alerjisi, atopik dermatit, arı alerjisi ya da ilaç alerjisi ile uyumlu olduğu durumlarda uygulanan bir testtir. Arı alerjileri dışında, cilde çizik testi uygulanmadan doğrudan intradermal teste (deri içi teste) geçilmez.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, intrakütan test hizmetleri de vermektedir.