Koruyucu Zorluk Testi

Koruyucu Zorluk Testi

200 yıldan uzun bir süredir USP, dünyanın en önemli ilaçlarında, besin takviyelerinde ve gıdalarında güven oluşturmaktadır. Geliştirilen genel kalite standartları ile USP, hasta güvenliğinin korunmasına ve insanların sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır.

Koruyucu Zorluk Testi

USP hem belgesel standartlar, hem de referans standartlar geliştirmektedir. Bu standartlar, kimyasal ilaçların, biyolojiklerin, gıda kimyasallarının ve bileşenlerinin, besin takviyelerinin kalitesini, gücünü, kimliğini ve saflığını değerlendirmeye yardımcı olmaktadır.

USP Bölüm 51 Koruyucu zorluk testi standardıdır ve koruyucu etkinliği ölçmek için kullanılan en yaygın yöntemdir. Koruyucuların kozmetikler, kişisel bakım ürünleri ve ilaç ürünlerindeki etkisini değerlendirmek için kullanılmaktadır. Koruyucular, gelişmeyi engelleyerek ve mikrobiyal kontaminantların miktarını azaltarak ürünün güvenliğini sağlamak için sulu ürün formülasyonlarına eklenen antimikrobiyal bileşenlerdir.

USP Bölüm 51 testleri beş tür mikroorganizma kullanmaktadır. Bunların üçü bakteri, ikisi mantardır. Bu mikroorganizmaların her biri, patojenik mikroorganizmaların bilinen türleridir ve çok çeşitli mikrobiyal fizyolojileri temsil etmektedir.

USP Bölüm 51 test yöntemi başlatılmadan önce ürün, üretimden sonra patojenlerin varlığı için USP Bölüm 61 Mikrobiyal numaralandırma testi standardına göre değerlendirilmelidir.

Kısaca koruyucu etkinlik testleri, farmasötik ürünler, gıda ve biyoteknoloji ürünlerinin etkili korunması için gerekli koruyucu maddenin türünü ve minimum etkili konsantrasyonunu belirlemek için yapılmaktadır.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında koruyucu zorluk test hizmetleri de bulunmaktadır.