Medikal İlaç Testleri

Medikal İlaç Testleri

Tıbbi testler, hangi tedavi seçeneklerinin seçildiğine, bunların ne zaman uygulandığına ve tedaviye yanıt ve tedavinin yeterliliğini değerlendirmek için bu tür müdahalelerin nasıl takip edildiğine yönelik klinik kararları, dolayısıyla hasta sağlığını etkileyen testlerdir. Bu testler arasında doğal olarak medikal ilaç testleri de bulunmaktadır.

Medikal İlaç Testleri

İlaçlar, hasta algılarını ve davranışlarını değiştiren ve koşulların daha iyi yönetilmesine imkan veren katkılara sahiptir, ancak bunun yanı sıra, hastalara zarar verme riski de taşımaktadır. Bu bakımdan kanıta dayalı laboratuvar sonuçları, hastalara klinik açıdan yardımcı olmaktadır.

Tıptaki gelişmeler ve değişimler sonunda doktorlar yakında hasta genomu tahminlerine dayanarak uygun ilaç tedavisini seçebilecekler. Çünkü hiçbir insan birbirine benzemez. Bazen tek yumurta ikizleri bile. Bu nedenle doktorlar hastaları tedavi etmek için, ellerindeki en iyi araçları kullanmaya çalışmaktadır. Basit bir bakteriyel enfeksiyon durumunda bile, testi pozitif çıkan herkese antibiyotik verilse de, doktorlar, hastanın yaşı, kilosu ve bilinen alerjileri dahil olmak üzere bir dizi faktöre dayanarak hangi ilacı reçete edeceğine karar verir.

Bugün tıp biliminde hassas tıbbi tedaviden söz edilmektedir. Hassas tıp, insanların gen, çevre ve yaşam şeklindeki bireysel farklılıklarını dikkate alan ve hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için ortaya çıkan bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır. Burada ne önemli nokta, hastalıkların teşhis ve tedavisinde, medikal cihazlar kadar medikal ilaçların da önemli rol oynamasıdır. Bu nedenle medikal ilaç testleri gittikçe önemli olmaktadır. İnsanlar artık ilacı uygulama hassasiyetlerinin farkındadır.

Doktorlara göre tüm ilaçlar kişiseldir ve böyle olmak zorundadır. İlaçlar artık benzer semptomlara ve moleküler değişikliklere uygun testlerden geçirilmek zorundadır. Bugün hassas tıp çalışmalarında, her hasta hakkında farklı proteinlerin yapısı, vücutta farklı kimyasalların varlığı veya yokluğu ve genomik, hücre yapısı gibi geniş bir alanda veri toplanmakta ve hem hastalık önleme hem de tedavi için en iyi yaklaşımı belirlenmeye çalışılmaktadır.

Bu çerçevede medikal ilaç testlerinde, genetik, çevre ve çeşitli biyolojik faktörlerin etkileşimine bakılarak çok çeşitli hastalıklar için riskler belirlenmektedir. Bugünkü koşullarda mobil sağlık teknolojileri, insanların aktivite seviyelerinden uyku düzenine ya da kalp atış hızından kan basıncına kadar her şeyi takip etmeye izin vermektedir. Bunlar daha sonra çevresel koşulların farklı ilaç kullanımları ile nasıl bir ilişki içinde olduğunu anlamak için, GPS verileri, kirlilik raporları ve hava durumu modelleri ile karşılaştırılmaktadır.

Medikal ilaç testleri kapsamında gerçekleştirilen başlıca testler, bunlarla sınırlı olmamak koşulu ile şunlardır:

  • İlaç yükleme (provokasyon) testleri
  • İlaç düzey testleri
  • İlaç alerji testleri
  • İlaç duyarlılık testleri
  • İlaç geliştirme testleri
  • İlaç yan etki testleri

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı test, analiz, ölçüm, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarda her zaman yerli ve yabancı standartları ve yürürlükte olan yasal düzenlemeleri takip etmektedir. Eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahip olan kuruluşumuz, talep eden işletmelere medikal ilaç testleri hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp