NAB (N-Nitrosoanabazin) Analizi

NAB (N-Nitrosoanabazin) Analizi

N-nitrosoanabazin, mevcut verilerle tütündeki nikotinde bulunan doğal bir üründür.

NAB (N-Nitrosoanabazin) Analizi

N-nitrosoanabazin (NAB), anabazin olarak bilinen üçüncül aminden türetilen küçük bir tütün alkaloididir. Alkaloidler, bitkiler tarafından doğal yollardan üretilen amin yapısındaki kimyasal bileşiklerdir. N-nitrosoanabazin, tütüne özgü nitrozaminler adı verilen bir nitrozamin grubuna aittir. Tütün işleme sırasında N-nitrosoanabazin gibi minör alkaloidlerin, bakteriyel etkiden veya oksidasyondan kaynaklandığı düşünülmektedir.

Nitrozaminler fizyolojik koşullar altında kimyasal olarak stabil bileşiklerdir, ancak akciğer, pankreas, yemek borusu ve ağız boşluğu kanserlerine neden olan başlıca faktörlerdir.

Tütüne özgü nitrozaminlerin a-hidroksilasyon yoluyla aktivasyonu, bunların DNA’ya ve diğer hücresel makromoleküllere bağlanmasına neden olmaktadır. Bu durum, kanserojenlik, mutajenite, embriyopati ve diğer teratojenik eylemler gibi biyolojik eylemlerle sonuçlanmaktadır. N-nitrosoanabazin bileşiği, sadece sigara içen veya tütün dumanına maruz kalan kişilerde bulunmaktadır.

N-nitrosoanabazinler, alkaloidler ve türevler olarak bilinen organik bileşikler sınıfına aittir. Bunlar çoğunlukla bazik nitrojen atomları içeren ve doğal olarak oluşan kimyasal bileşiklerdir. Bu grup aynı zamanda nötr ve hatta zayıf asidik özelliklere sahip bazı ilgili bileşikleri de içermektedir. Ayrıca benzer yapıya sahip bazı sentetik bileşikler alkaloitlere atfedilmektedir. Alkaloidler karbon, hidrojen ve nitrojene ilave olarak oksijen, kükürt ve daha nadiren klor, brom ve fosfor gibi diğer elementleri de içerebilir.

Tütün ürünlerinde kanserojen tütüne özgü nitrozaminler bulunur ve bunlar tütün kullanımına bağlı insan kanserlerinde önemli bir rol oynar. Tütüne özgü nitrozaminler olan n-nitrosoanabazin ve n-nitrosoanatabin, tüm tütün ürünlerinde, sigara dumanında ve hatta atmosferik partikül maddelerinde bol miktarda bulunur. Her iki bileşiğin metabolizmalarının toksikasyon yolları, kanserojenlikleri için önemli tetikleyicilerdir. Bununla birlikte, zehirleme mekanizmalarının moleküler ayrıntıları şimdiye kadar iyi anlaşılmamıştır. Bu durum bu iki bileşiğin maruziyetlerinin kapsamlı bir risk değerlendirmesini engellemektedir. Sigara dumanının kanserojen etkisinin, bilinen kanserojen içeriği ile açıklanamaması yüzünden, diğer kanserojen bileşenlerin araştırılmasına devam edilmektedir. Bugün yapılan çalışmalar ile, belirli nitrozaminlerin yüksek kanserojen etkisi kanıtlanmıştır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, NAB (n-nitrosoanabazin) analizi hizmetleri de vermektedir.