NAT (N-Nitrosoanabatin) Analizi

NAT (N-Nitrosoanabatin) Analizi

Üçüncü kanserojenler grubunda sınıflandırılan n-nitrosoanatabin (NAT), n-nitrosoanabazin (NAB) gibi, tütüne özgü nitrozaminler sınıfına aittir. Tütüne özgü nitrozaminler, tütün yapraklarının yakılması, kürlenmesi ve fermantasyonu yoluyla oluşan kanserojen bileşiklerdir. Bunların tütündeki seviyeleri değişebilir ve tütündeki nitrat miktarı ile önemli ölçüde ilişkili olabilir. N-nitrosoanabatin, tütünde n-nitrosonornikotin ile birlikte üretilir. E-sigara kartuşlarında, ana tütün dumanında, enfiyede ve benzer ürünlerde bu bileşik tespit edilebilir.

NAT (N-Nitrosoanabatin) Analizi

Nitrozaminler fizyolojik koşullar altında kimyasal olarak stabil bileşiklerdir, ancak akciğer, pankreas, yemek borusu ve ağız boşluğu kanserlerine neden olan başlıca faktörlerdir. Tütüne özgü nitrozaminlerin a-hidroksilasyon yoluyla aktivasyonu, bunların DNA’ya ve diğer hücresel makromoleküllere bağlanmasına neden olmaktadır. Bu durum, kanserojenlik, mutajenite, embriyopati ve diğer teratojenik eylemler gibi biyolojik eylemlerle sonuçlanmaktadır.

Tütün ürünlerinde kanserojen tütüne özgü nitrozaminler bulunur ve bunlar tütün kullanımına bağlı insan kanserlerinde önemli bir rol oynar. Tütüne özgü nitrozaminler olan n-nitrosoanatabin ve n-nitrosoanabazin, tüm tütün ürünlerinde, sigara dumanında ve hatta atmosferik partikül maddelerinde bol miktarda bulunur. Her iki bileşiğin metabolizmalarının toksikasyon yolları, kanserojenlikleri için önemli tetikleyicilerdir.

Tütün kötüye kullanımı ve kanser arasındaki bağlantı iyi kurulmuştur. Bununla birlikte, ortaya çıkan veriler, tütün dumanındaki toksinlerin, metabolitlerin artan toksik / metabolik etkileri, hücre içi sinyal mekanizmalarının bozulması ve işlevi bozan ve oksidatif stres ve iltihabı destekleyen DNA, protein ve lipid eklentilerinin oluşumu nedeniyle hücresel hasara neden olduğunu göstermektedir. Sigara içmenin büyük ölçüde kanserojen olmayan bu etkileri, tütüne özgü nitrozaminler ve bunların metabolitleri tarafından üretilmektedir. Bu faktörler, sigara içenler arasında artan nörodejenerasyon ve insülin direnci hastalıkları oranlarını açıklamaktadır.

Sigara içmek ve dumansız tütün tüketimi, nikotin ve tütüne özgü nitrozaminlerin toksik alkaloid metabolitlerine eşzamanlı maruz kalma nedeniyle sağlık riskleri oluşturmaktadır. Tütüne özgü nitrozaminler oldukça kanserojendir ve DNA ve hemoglobin ile riskleri arttırmaktadır. Tütüne özgü nitrozaminler tükürükte saptanmakta ve metabolitleri idrarda tespit edilmektedir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, NAT (n-nitrosoanabatin) analizi hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp