NNN (N-Nitrosonornikotin) Analizi

NNN (N-Nitrosonornikotin) Analizi

N-nitrosonornikotin (NNN), doğada kanserojen olduğu tespit edilen, tütüne özgü bir nitrozamindir. Bu bileşik, tütünün kürlenmesi, yaşlandırılması, işlenmesi ve tüketilmesi sürecinde nikotinin nitrozasyonu yoluyla üretilir. N-nitrosonornikotin, diğer tütüne özgü nitrozaminler olan n-nitrosoanatabin ve n-nitrosoanabazin gibi, tüm tütün ürünlerinde, sigara dumanında ve hatta atmosferik partikül maddelerinde bol miktarda bulunmaktadır. Bu bileşiklerin metabolizmalarının toksikasyon yolları, kanserojenlikleri için önemli tetikleyicilerdir.

NNN (N-Nitrosonornikotin) Analizi

N-nitrosonornikotin, tandem kütle spektrometrisi ile birleştirilmiş sıvı kromatografisi kullanılarak biyolojik numunelerdeki analitin miktar tayini için bir analitik referans standardı olarak kullanılmaktadır.

Tütündeki tütüne özgü n-nitrosonornikotin seviyeleri çok değişkendir ve tütündeki nitrat miktarı ile önemli ölçüde ilişkilidir. Bu bileşik kanserojen olarak sınıflandırılmıştır. N-nitrosonornikotine maruz kalma ile insan kanseri arasındaki ilişkiye dair yeterli çalışma rapor edilmemiş olsa da, bu bileşiğin deney hayvanlarında kansere neden olduğuna dair yeterli kanıt bulunmaktadır.

Çiğneme tütünü ve enfiye gibi dumansız tütün, sigaralar ve purolar dahil olmak üzere çeşitli tütün ürünleri n-nitrosonornikotin içermektedir. Puro ve sigara dumanında, tütün çiğneyen kişilerin tükürüğünde ve oral enfiye ve e-sigara kullanıcılarının tükürüğünde n-nitrosonornikotine rastlanmıştır.

N-nitrosonornikotinin önemli bir kısmı yarısı yanmamış tütünden kaynaklanır, geri kalanı ise yanma sırasında oluşur. Ayrıca bu bileşik midedeki asidik koşullarda üretilen bir nikotin türevidir. Mide asidi, tipik olarak kırmızı etleri korumak ve bakteri üremesini engellemek için tuz olarak kullanılan nitrit iyonlarıyla reaksiyona girdiğinde midede n-nitrosonornikotin oluşmaktadır.

N-nitrosonornikotinin semptomları, nikotin zehirlenmesine çok benzemektedir. Uyku bozukluklarına, bulantı ve kusmaya, göğüs ağrısına ve baş ağrısına neden olabilir. Bu bileşiğe bir şekilde maruz kalmanın kansere neden olduğu tahmin edilmektedir. Hayvanlarda yemek borusu ve burun kanserine neden olduğu kanıtlanmıştır. Bu yüzden bu bileşik için bilinen güvenli bir seviye yoktur.

Sigara dumanında tespit edilen n-nitrosonornikotin seviyesi, milyonda 2.2-6.6 parça (ppm) arasıdır. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), örneğin kürlenmiş etlerde nitrozaminlerin limitlerini milyarda 10 parçanın (ppb) altında belirlemiştir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, NNN (n-nitrosonornikotin) analizi hizmetleri de vermektedir.