OECD Prosedür 428 Cilt Emilimi: In Vitro Yöntemi

OECD Prosedür 428 Cilt Emilimi: In Vitro Yöntemi

OECD prosedür 428, bir difüzyon hücresinin iki odasını (bir donör odası ve bir alıcı odası) ayıran bir deri numunesinin yüzeyine uygulanan bir test maddesinin absorpsiyonu hakkında bilgi sağlamak için tasarlanmıştır. Statik ve akışlı difüzyon hücrelerinin her ikisi de kabul edilmektedir. Bir başka ifade ile bu test yöntemi, eksize edilmiş deriye uygulanan bir test maddesinin emilimi hakkında bilgi elde etmek için tasarlanmıştır.

OECD Prosedür 428 Cilt Emilimi: In Vitro Yöntemi

Cilt emilimini ve dermal iletimi ölçmek için iki grup yöntem vardır: in vivo ve in vitro yöntemler. In vivo yöntemler iyi yapılandırılmıştır ve çeşitli hayvan türlerinde farmakokinetik bilgi sağlar. In vitro yöntemler de cilt emilimini ölçmek için uzun yıllardır kullanılmaktadır.

Çalışma ortamlarında veya diğer ortamlardaki kimyasallar cilt ile temas edebilir ve emilebilir. Cilt emiliminin kapsamının belirlenmesi, bu tür kimyasalın risk değerlendirmesinde önemli bir adımdır. Maruz kalma süresi, ürün formülasyonu, doz ve kimyasalın derideki akıbeti gibi cilt emiliminin derecesini belirlemek için kullanılan sayısal değeri birçok faktör etkileyebilir. Birçok pestisit için cilt emilimi çalışmaları mevcut olsa da, diğer kimyasalların çoğu için bu çalışmalar yapılmış değildir.

İnsan cildini kullanan in vitro cilt penetrasyon çalışmaları, bir bileşiğin cilt üzerindeki etkisini net bir şekilde değerlendirmek için yapılmakta ve zirai kimya, ilaç ve tüketici ürünleri için karar ve onay mekanizmalarına yardımcı veriler elde edilmektedir. Gelişmiş laboratuvarlarda bu çalışmalar OECD Test Yönergesi 428’e uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Çiftlik hayvanları, laboratuvar veya evcil türler dahil olmak üzere hayvan derisi de bu yöntemler kullanılarak değerlendirilmektedir. Bu veriler, risk değerlendirmesi veya türler arası karşılaştırma gereksinimleri için insan verileriyle karşılaştırılmakta ve dermal çalışmaları tasarlamak için kullanılmaktadır.

Bu arada in vitro geçirgenlik testi, formülasyon seçim sürecinin bir parçası olarak cildin çeşitli katmanlarına ilaç dağıtımını anlamak için kritik bir araç olarak görülmektedir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, OECD Prosedür 428 kapsamında, cilt emilimini belirlemeye yönelik in vitro yöntemi test hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp