OECD Prosedür 492 Göz Tahrişi veya Ciddi Göz Hasarı İçin Sınıflandırma ve Etiketleme Gerektirmeyen Kimyasalları Belirlemek İçin Yeniden Yapılandırılmış İnsan Kornea-Benzeri Epitel (RhCE) Test Yöntemi

OECD Prosedür 492 Göz Tahrişi veya Ciddi Göz Hasarı İçin Sınıflandırma ve Etiketleme Gerektirmeyen Kimyasalları Belirlemek İçin Yeniden Yapılandırılmış İnsan Kornea-Benzeri Epitel (RhCE) Test Yöntemi

OECD prosedür 492, göz tahrişi veya ciddi göz hasarı için sınıflandırma ve etiketleme gerektirmeyen kimyasalların (maddeler ve bileşiklerin) tanımlanmasına izin veren bir in vitro prosedürü açıklanmaktadır. Bu yöntem insan kornea epitelinin histolojik, morfolojik, biyokimyasal ve fizyolojik özelliklerini yakından taklit eden yeniden yapılandırılmış insan kornea benzeri epitelini (RhCE) kullanmaktadır. Bu test yöntemi, bir test kimyasalının, bir RhCE doku yapısında sitotoksisiteyi indükleme kabiliyetini değerlendirmektedir. Renkli kimyasallar, bir yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) prosedürü kullanılarak da test edilmektedir.

OECD Prosedür 492 Göz Tahrişi veya Ciddi Göz Hasarı İçin Sınıflandırma ve Etiketleme Gerektirmeyen Kimyasalları Belirlemek İçin Yeniden Yapılandırılmış İnsan Kornea-Benzeri Epitel (RhCE) Test Yöntemi

Bir test kimyasalına maruz kalmayı takiben RhCE doku canlılığı, dokuların canlı hücreleri tarafından hayati boyanın, dokulardan ekstraksiyondan sonra nicel olarak ölçülen mavi bir formazan tuzuna enzimatik olarak dönüştürülmesi ile ölçülmektedir. RhCE dokusunun canlılığı, negatif kontrol maddesi ile tedavi edilen dokulara kıyasla belirlenir ve daha sonra test kimyasalının göze zarar verme potansiyelini tahmin etmek için kullanılır. Sınıflandırma ve etiketleme gerektirmeyen kimyasallar, doku canlılığını tanımlanmış bir eşiğin altına düşürmeyenler olarak tanımlanır (yani doku canlılığı yüzde 60).

Ticari olarak mevcut insan kornea benzeri epiteli (RhCE) modellerini kullanan dört onaylanmış test yöntemi bu OECT prosedür 492’ye dahil edilmiştir.

Çok çeşitli hammaddeler ve formülasyonlar gözle temas eder, bu nedenle bu düzenleyici in vitro göz tahrişi testine ihtiyaç duyulmaktadır. Birçok üretici, REACH başta olmak üzere bir dizi yasal düzenlemeye uyum için tehlike tanımlama ve etiketleme amacıyla bu prosedürü kullanmaktadır. Bu prosedür, göz tahrişi veya ciddi göz hasarı için sınıflandırma ve etiketleme gerektirmeyen kimyasallar için onaylanmıştır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, OECD Prosedür 492 kapsamında, göz tahrişi veya ciddi göz hasarı için sınıflandırma ve etiketleme gerektirmeyen kimyasalları belirlemek için yeniden yapılandırılmış insan kornea-benzeri epitel (RhCE) test hizmetleri de vermektedir.