Subakut Toksisite Testi

Subakut Toksisite Testi

2-4 haftalık bir tedavi periyodunu takiben yeni bir ilacın potansiyel yan etkilerini değerlendirmek için subakut toksisite çalışmaları yapılmaktadır. Subakut toksisite çalışmaları, sonraki subkronik ve kronik toksisite çalışmalarında kullanılacak dozaj seviyelerini seçmek için aralık bulma çalışmaları olarak yürütülmektedir. Subakut ifadesi, akut ve kronik arasında anlamına gelmektedir. Subakut toksisite çalışmaları, tedavi süresinin 4 haftaya kadar çıktığı ilk klinik denemeleri desteklemek için de yapılmaktadır. Bu çalışmalar, ilaca bağlı lezyonların ilerlemesini ve gerilemesini değerlendirmek için tasarlanmıştır, ancak genellikle uzun süreli klinik kullanım veya kronik toksisite ve kanserojenlik testleri sırasında ortaya çıkan tüm ikincil etkileri tanımlamak için yetersiz süreye sahiptir.

Subakut Toksisite Testi

Hayvanlarda akut toksisite çalışmaları, genellikle insan kullanımına yönelik herhangi bir farmasötik için gereklidir. Bu çalışmalardan elde edilen bilgiler, tekrarlı doz çalışmaları için doz seçiminde, toksisite hedef organlarının ön tanımlanmasında ve bazen de gecikmiş toksisitenin ortaya çıkarılmasında faydalı olmaktadır. Akut toksisite çalışmaları, insan çalışmaları için başlangıç dozlarının seçilmesine de yardımcı olmakta ve insanlarda akut doz aşımı ile ilgili bilgiler sağlamaktadır.

Akut toksisite, bir ilacın 24 saati geçmeyen bir süre içinde bir veya daha fazla dozda verildiğinde meydana getirdiği toksisitedir.

Üretilen her türlü ilaç, kozmetik maddesi, temizlik maddesi, gıda katkı maddesi, pestisit ve sanayide kullanılan insanların maruz kalabileceği her türlü kimyasal madde, tüketicilere sunulmadan önce toksik potansiyelleri açısından test edilmek zorundadır. Bu testlerde söz konusu maddelerin kullanım şekilleri, maruziyet yolları ve maruziyet süreleri dikkate alınarak toksisite karakterleri test edilmektedir.

Gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen bu testlerde muhtemel toksik etkiler, in vivo koşullarda test hayvanlarında veya in vitro koşullarda hücre kültürlerinde incelenmektedir. Ancak elde edilen sonuçların insanlara uyarlanması çeşitli faktörler yüzünden her zaman mümkün olmamaktadır.

Toksisite testleri genel olarak test süresinin uzunluğuna göre şu şekilde sınıflandırılmaktadır: akut toksisite testleri, subakut toksisite testleri, kronik toksisite testleri, subkronik toksisite testleri ve özel toksisite testleri.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, subakut toksisite testi hizmetleri de vermektedir.