Tamamlayıcı Testler

Tamamlayıcı Testler

Malzemenin teknik özelliklerinin karşılanıp karşılanmadığını belirlemek ve / veya beklenen düzenleyici endişeleri ele almak için kapsamlı testler yapılır. Bu test serileri, genel ilaç uyumluluğunu belirlemek veya rutin kalite kontrolü için de uygulanabilir.

Tamamlayıcı Testler

ABD Farmakopesi-Ulusal Formüler (USP / NF), Avrupa Farmakopesi (EP) Japon Farmakopesi (JP) ve İngiliz Farmakopesi (BP) gibi farmakolojik monograflar, jenerik farmasötik hammadde bitirme ürünleri için standart yöntemler ve spesifikasyonlar sağlar.

EUROLAB, spesifikasyonları karşılamak için günlük olarak hammadde ve ilaç ürünleri için compendia salım testinin analizini yapabilir.

EUROLAB, konusunda son derece uzman ekibiyle ve uluslararası akredite laboratuvarlarıyla birlikte, Tamamlayıcı Testler kapsamında tüm test, analiz, ölçüm, değerlendirme ve rapor oluşturma hizmetlerini eksiksiz ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirir.