Vücut Dışı (In Vitro) Sitotoksisite Testleri

Vücut Dışı (In Vitro) Sitotoksisite Testleri

Sitotoksisite, in vitro (vücut dışı) çalışmalarda biyolojik değerlendirme için en önemli göstergelerden biridir. Sitotoksisite esas olarak, canlı hücreler üzerindeki toksik etki oranını ifade etmektedir. Toksik olduğu düşünülen maddenin, uygun hücre kültüründe, hücre çoğalma oranı ve hücre üzerindeki toksik etkisi dikkate alınarak değerlendirilmesi için uygulanan testlere sitotoksisite testleri denmektedir.

Vücut Dışı (In Vitro) Sitotoksisite Testleri

In vitro olarak ilaç ve pestisit gibi kimyasal bileşikler, hücre zarlarının tahrip edilmesi, protein sentezinin engellenmesi ya da reseptörlere geri dönüşü olmayan bağlanma gibi farklı sitotoksisite sistemlerine sahiptir. Bu hasarların neden olduğu hücre ölümünü belirlemek için güvenilir ve tekrarlanabilir kısa vadeli sitotoksisite ve hücre canlılığı testlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu testler çeşitli hücre fonksiyonlarına dayanmaktadır.

Günümüzde toksikoloji ve farmakoloji alanlarında geniş bir sitotoksisite testleri yelpazesi bulunmaktadır. Bu testler genel olarak şu şekilde gruplanmaktadır:

  • Boya çıkarma testleri
  • Kolorimetrik testler
  • Florometrik testler
  • Luminometrik testler

Doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek için önemli olan, bu testler arasından en uygun olanını seçmektir. Bu testlerde aynı zamanda test bileşikleri, saptama sistemi, özgüllük ve duyarlılık gibi farklı parametreler dikkate alınmak zorundadır.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında vücut dışı (in vitro) sitotoksisite test hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp