İş Hijyeni ve Güvenliği Testleri

İş Hijyeni ve Güvenliği Testleri

İş hijyeni, işletmelerin çalışan sağlığını korumak için uyguladıkları çok değerli bir iş sağlığı ve güvenliği bilimidir. İş hijyeni ile çalışanların işyerinde sağlıkla ilgili tehlikelere maruz kalmaması sağlanmaktadır.

İş Hijyeni ve Güvenliği Testleri

Kimyasallara, toza, dumana, gürültüye, titreşime ve aşırı sıcaklıklara maruz kalmak, potansiyel işyeri riskleridir ve bunları doğru ve etkin yönetmek bilimsel çalışmalar gerektirmektedir. Bu sayede işletmeler, her türlü endüstriyel problemden kaçınmakta ve çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktadır.

Mesleki hijyen değerlendirmesi, genel olarak şu hususların belirlenmesine yardımcı olmaktadır:

 • İşyerinde mevcut tehlikenin niteliği
 • Potansiyel tehlikelerin neden olduğu akut veya kronik sağlık etkileri
 • Sürekli, aralıklı veya mevsimsel maruziyet
 • Maruz kalma seviyesi
 • Çalışma ortamı hava kalitesi

İş hijyeni konusunda yapılan çalışmalar başlıca şu tehlikelerin kontrolüne ve değerlendirmesine odaklanmaktadır:

 • Gürültü, ses
 • Ergonomi
 • Tehlikeli maddeler
 • İç hava kalitesi
 • Radyasyon
 • Bulaşıcı hastalık maruziyeti

İş hijyenini sağlama çabaları, şu nedenlerle modern iş uygulamalarının ayrılmaz ve önemli bir yönü olarak kabul edilmektedir:

 • Çalışanların iyileştirilmiş sağlık ve yaşam beklentisi
 • Yaralanma veya hastalık nedeniyle işten erken ayrılan kişilerin sayısında azalma
 • Maksimize edilmiş işçi potansiyeli ve daha düşük sosyal ve sağlık hizmetleri maliyeti
 • Daha verimli çalışma süreçleri ve artan üretkenlik

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu çalışmalar, en son teknolojik ekipmana, yetişmiş ve deneyimli bir kadroya ve modern yöntemlere dayanmaktadır. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında iş hijyeni hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp