(EC) 1223/2009 Sayılı Kozmetik Ürünler Yönetmeliği

(EC) 1223/2009 Sayılı Kozmetik Ürünler Yönetmeliği

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından yayınlanan (EC) 1223/2009 sayılı kozmetik ürünlere yönelik yasal düzenlemede, Avrupa Birliği ülkelerinde iç pazarın işleyişini ve insan sağlığının üst düzeyde korunmasını sağlamak amacı ile piyasaya arz edilen her türlü kozmetik ürünün uyması gereken kurallar açıklanmaktadır.

(EC) 1223/2009 Sayılı Kozmetik Ürünler Yönetmeliği

Bu yasal düzenlemenin amaçları doğrultusunda,

  • Kozmetik ürün ifadesi, insan vücudunun dış kısımlarına (cilt, saçlar, tırnaklar, dudaklar ve dış genital organlara) veya dişlere yerleştirilmesi amaçlanan herhangi bir madde veya karışımı ifade etmektedir. Bu madde ve karışım esas olarak temizlemek, koku vermek, görünüşlerini değiştirmek, korumak, iyi durumda tutmak veya vücut kokularını düzeltmek için kullanılmaktadır.
  • Madde ifadesi, kararlılığını korumak için gerekli olan her türlü katkı maddesi ve kullanılan işlemden kaynaklanan herhangi bir safsızlık dahil, ancak kararlılığını etkilemeden ayrılabilen herhangi bir çözücü hariç, doğal haldeki veya herhangi bir üretim işlemiyle elde edilen bir kimyasal element ve bileşikleri ifade etmektedir.
  • Karışım ifadesi, iki veya daha fazla maddeden oluşan bir bileşim veya çözeltiyi ifade etmektedir.
  • Koruyucular ifadesi, kozmetik üründe esas olarak mikroorganizmaların gelişimini engellemesi amaçlanan maddeleri ifade etmektedir.
  • Renklendiriciler ifadesi, esas olarak kozmetik ürünü, vücudun tamamını veya belirli kısımlarını görünür ışığın emilmesi veya yansıması yoluyla renklendirmesi amaçlanan maddeleri ifade etmektedir.

Piyasaya sunulan bir kozmetik ürün, özellikle aşağıdakiler dikkate alınarak, normal veya makul olarak öngörülebilir kullanım koşulları altında kullanıldığı zaman insan sağlığı için güvenli olmak zorundadır:

  • 87/357/EEC direktifine uygunluğu içeren sunum
  • Etiketleme
  • Kullanım ve imha talimatları
  • Tanımlanan sorumlu kişi tarafından sağlanan diğer herhangi bir belirti veya bilgi

Kozmetik ürünlerin imalatı, bu yasal düzenlemede belirtilen amaçların sağlanması açısından iyi üretim uygulamalarına (GMP) uygun olmak zorundadır. İmalat eğer ilgili uyumlaştırılmış standartlara uygun durumda ise, iyi imalat uygulamalarına uygunluk varsayılır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, (EC) 1223/2009 sayılı kozmetik ürünlere yönelik yasal düzenlemede kapsamında test hizmetleri de vermektedir.