Aerobik Koloni Sayımı (Aerobik Bakteri Sayımı)

Aerobik Koloni Sayımı (Aerobik Bakteri Sayımı)

Aerobik bakteriler, oksijen varlığında büyüyen tek hücreli organizmalardır. Klinik enfeksiyonun en yaygın nedenleridir. Bunun aksine, hayatta kalmak için oksijene ihtiyaç duymayan bakterilere anaerobik bakteri denir. Aerobik plaka sayısı, bir üründeki mikroorganizma seviyesini gösterir.

Aerobik Koloni Sayımı (Aerobik Bakteri Sayımı)

İmalat ve üretim sürecinde kozmetiklerin ve kişisel bakım ürünlerinin mikrobiyolojik kontaminasyonu, kozmetik sektöründe yaygın bir sorundur. Tüketici kullanımı için tüm kozmetiklerin kirlilik içermemesi ve insan sağlığına zarar verecek çürümüş veya zararlı maddeler içermemesi gerekmektedir. Oysa bakteriler her yerdedir ve çoğu tüketici ürününde biyolojik olarak parçalanabilir veya beslenebilir. Biyolojik bozunma, ürünlerin bozulmasına veya kullanıcı için tehlikeli olan kimyasal değişikliklere neden olmaktadır.

Bakteriler için aerobik bir plaka sayısı, bir üründeki bakteri seviyesini gösterir ve bazen bir ürünün kalitesini ve bozulma seviyesini belirtmek için kullanılır. Bir kozmetik üründeki bakteri sayısı, üretim ve işleme sırasındaki sıhhi uygulamaların değerlendirilmesine ve olası kontaminasyon kaynaklarının belirlenmesine yardımcı olmaktadır.

Bakteri plağı sayımları, üretimin ardından her ürün partisi için yapılmalıdır. Bakteri sayımı, bir ürün numunesi uygun bir nötrleştirici suya yerleştirilerek ve ardından seyreltmeler uygun bakteri üreme agar plakalarına yerleştirilerek gerçekleştirilir.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında aerobik koloni sayımı (aerobik bakteri sayımı) hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp