Ağır Metal Safsızlık Testleri

Ağır Metal Safsızlık Testleri

Tüketicilerin sağlığına zarar verdiği kanıtlanmış olduğundan, birçok ağır metal kozmetik ürünlerde içerik olarak kabul edilmemektedir. Yine de bu maddelerin kalıcı doğası ve doğal ortamda bulunmaları yüzünden kozmetikte safsızlık olarak bulunabilir. Kozmetik ürünlerdeki bu safsızlıkların uygun sınırlarını belirlemek amacı ile yasal düzenlemeler ve ulusal ve uluslararası standartlar, belli sınırlamalar ve kısıtlamalar getirmektedir. Bunların odak noktası, bilinen önemli toksikolojik özelliklere sahip kurşun, arsenik, kadmiyum, cıva ve antimon gibi ağır metallerdir. Ağır metal, nispeten yüksek yoğunluğa sahip belirli metalik kimyasal elementlerdir.

Ağır Metal Safsızlık Testleri

Ağır metaller çevrede doğal olarak kayalarda, toprakta ve suda bulunur ve eser miktarlarda hammaddeye dönüşebilirler. Bu metallerden bazıları geçmişte kozmetik içerik olarak kullanılmıştır. Resmi kuruluşlar, tüketicilerin maruz kaldığı ağır metal miktarını azaltmak için önlemler almakta ve uygulamaktadır.

Kurşun, arsenik, kadmiyum, cıva, antimon ve krom, kozmetik ürünlerde yasak olarak listelenen ağır metal bileşenlerdir.

Kozmetik ürünlerin çoğu cilde uygulandığından, cilt maruziyeti kozmetik ürünler için en önemli faktördür. Ağır metal safsızlıkları içeren kozmetiklere maruz kalma, ciddi sağlık problemleri yaratmaktadır.

Geniş bir teknolojik ekipmana ve yetişmiş ve deneyimli bir kadroya sahip olan ve en modern yöntemleri uygulayan kuruluşumuzda gerçekleştirilen test ve analizlerde, bir yandan ulusal ve uluslararası standartlara, bir yandan da yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında ağır metal safsızlık test hizmetleri de bulunmaktadır.