Challenge Testleri

Challenge Testleri

Basit kozmetik veya farmasötik formüllerinin dışında herhangi bir koruyucunun nihai etkinliğini doğru bir şekilde tespit etmek güçtür. Bu nedenle formüle edilmiş bir üründe muhtemel kullanım performansına yönelik bir miktar güvence elde etmek gerekmektedir. Challenge testi, bir ürünün yeterince korunup korunmadığını tespit etmek için belli bakteri ve mantar türlerine maruz bırakılarak test edildiği bir yöntemdir.

Challenge Testleri

Bir ürünün amaçlanan raf ömrü boyunca koruyucu etkinliğinin değerlendirilmesi gereklidir. Test organizmaları, kullanım sırasında kontaminant olarak ortaya çıkması muhtemel olanları temsil etmelidir. Genelde gram-pozitif ve gram-negatif bakteri, küf ve mayalar kullanılmaktadır. Verilerin yorumlanması normalde farmakopeye veya diğer resmi protokollere dayanmaktadır. Bu testler, ürünün raf ömrünün başında, sırasında ve sonunda yapılmalıdır.

Bir organizmanın bir üründe olması, onun mutlaka problem yaratacağı veya ürünün raf ömrünü riske sokacağı anlamına gelmez. Çoğu patojen ve bozulmaya neden olan organizmanın, gıdalar için risk yaratması için, hayatta kalması ve büyümesi gerekir. Challenge testi, bir üründe bulunan organizmaların davranışını belirlemek için yapılmaktadır. Ürünün ilgili organizmalarla kasıtlı olarak aşılanmasını içerir. Ürün daha sonra depolanır ve raf ömrü boyunca bu organizmalar için test edilir.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu çalışmalar, en son teknolojik ekipmana, yetişmiş ve deneyimli bir kadroya ve modern yöntemlere dayanmaktadır. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında challenge testleri hizmetleri de bulunmaktadır.