CPNP Kozmetik Ürün Kaydı İçin Testler

CPNP Kozmetik Ürün Kaydı İçin Testler

Kozmetik ürünler bildirim portalı (CPNP, cosmetic products notification portal), Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından yayınlanan kozmetik ürünlere ilişkin 1223/2009 (EC) sayılı regülasyonun uygulanması için oluşturulmuş ücretsiz bir çevrimiçi bildirim sistemidir. Bir ürün CPNP’de yer aldığında, Avrupa Birliği içinde ulusal düzeyde başka bir bildirime gerek görülmemektedir.

CPNP Kozmetik Ürün Kaydı İçin Testler

Söz konusu regülasyon, sorumlu kişilerin ve belirli koşullar altında kozmetik ürün dağıtıcılarının CPNP aracılığı ile Avrupa pazarına yerleştirdikleri veya sundukları ürünler hakkında bazı bilgiler vermelerini gerektirir.

Kozmetik ürünler bildirim portalı (CPNP), bu bilgileri elektronik olarak şu kuruluşlar için tutmaktadır:

  • Yetkili makamlar (piyasa gözetimi, piyasa analizi, değerlendirme ve tüketici bilgileri amaçları için)
  • Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kurulan zehir merkezleri veya benzeri kuruluşlar (tıbbi tedavi amacıyla)

Bu portala erişim yetkisi şu kuruluşlar ile sınırlıdır: yetkili makamlar, Avrupa zehir merkezleri, kozmetik ürünler sorumluları ve kozmetik ürün distribütörleri.

Söz konusu portal ayrıca nano malzemeler içeren kozmetik ürünler için ayrı bir modül içermektedir. Avrupa Komisyonu bir nano malzemenin güvenliği ile ilgili endişe duyarsa, tüketici güvenliği bilimsel komitesinden bir risk değerlendirmesi yapmasını talep edebilir. Bu tür malzemelerin bildirimi, ürünler Avrupa Birliği pazarına sunulmadan 6 ay önce yapılmak zorundadır.

Kısaca Avrupa Birliği ülkelerinde piyasaya sunulacak tüm kozmetik ürünlerin, önce CPNP’ye kaydedilmesi gerekmektedir. Bildirimin yapılması yeterli olmaktadır. Bildirimin yapılmış olması, ürünün söz konusu regülasyonun tüm gerekliliklerini karşıladığı anlamına gelmez, ancak bir onay prosedürü uygulanmamaktadır. Bu arada CPNP halka açık değildir. Tek tek insanlar bildirim yapılıp yapılmadığını kontrol edemez. Bu erişim sadece yetkili makamlara ve üye ülkelerde kurulan zehir merkezleri veya benzer kuruluşlara açıktır.

Bir kozmetik ürünü CPNP’ye kaydettirme yükümlülüğü, piyasaya sunan sorumlu kişiye aittir. Kozmetik ürünleri kendi adı veya markasıyla satan kişi ve kuruluşların her biri, ürünleri kendi firma adı altında bildirmekle yükümlüdür.

Bu arada bir ürünün artık belirli bir pazarda olup olmadığını belirtme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, CPNP kozmetik ürün kaydı için test hizmetleri de vermektedir.