Dermatolojik Testler

Dermatolojik Testler

Dermatolojik testler, alerjiler, enfeksiyonlar ve cildi etkileyen diğer sorunları teşhis etmeye yardımcı olan testlerdir. Ayrıca kötü huylu hücreler ile iyi huylu hücreler arasındaki farkı anlamak için de bu testler yapılmaktadır.

Dermatolojik Testler

En yaygın gerçekleştirilen dermatolojik testler şunları içermektedir:

 • Yama testi: Cilt alerjilerini teşhis etmek için genelde yama testleri uygulanmaktadır. Bu testlerde, kişinin alerjisi olabilecek maddeler, sırttaki deriye yapışkanlı yamalar ile uygulanmakta ve bir süre beklenmektedir. Daha sonra cilt, herhangi bir reaksiyon için incelenmektedir.
 • Cilt biyopsisi: Cilt kanseri veya iyi huylu cilt bozukluklarını teşhis etmek için bu test yöntemi kullanılmaktadır. Bir cilt biyopsisi sırasında lokal anestezi yapılarak cilt çıkarılmakta ve analiz için bir laboratuvara götürülmektedir.
 • Kültür: Enfeksiyona neden olan bakteri, mantar veya virüs türünden mikroorganizmayı tespit etmek amacı ile bu yöntem uygulanmaktadır. Deri, saç veya tırnaklar kültürlenebilir.

Dermatoloji, cilt sağlığı ve cilt, saç, tırnak ve mukoza zarlarını etkileyen hastalıkların tedavisi ile ilgilenen bir sağlık alanıdır. Bugün ne yazık ki birçok topikal uygulama ürünleri beklenen koşullarda üretilmemekte ve test edilmemektedir. Her ne kadar birçoğu üzerinde dermatolojik olarak test edilmiştir ifadesi bulunsa da, bunun doğruluğunu olduğunu kanıtlamak için hangi testlerin yapılması gerektiğine dair tek tip standartlar bulunmamaktadır.

Dermatolojik olarak test edilmiş ifadesinin genel kabul görmüş anlamı şu iddialar ile ilgilidir:

 • Ürünün insan cildi üzerinde test edilmiş olması
 • Formülün cilde uygulandığında genelde güvenli olması
 • Ürünün, test eden kişiler tarafından, iyi tolere edildiğinin ve çoğu durumda cilt reaksiyonlarına neden olmadığının belirlenmesi

Ancak, genelde şu sayılanlar ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemektedir:

 • Testlerin yapılma şekli
 • Ürünün ne sıklıkla ve ne kadar süreyle kullanıldığı
 • Herhangi bir zamanda uygulanan ürün miktarı
 • Ürünün test edildiği belirli vücut kısmı
 • Testin sonuçlarına ilişkin veriler

Bu bakımdan gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen dermatolojik test sonuçları büyük önem taşımaktadır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, dermatolojik test hizmetleri de vermektedir.