Etilendiamin Tetra Asetat (EDTA) İçermez Tayini

Etilendiamin Tetra Asetat (EDTA) İçermez Tayini

Toz halde ve beyaz renkte bir madde olan EDTA’nın kullanım alanı çok yaygındır. Bu bileşikte azot, hidroksit ve oksijen iyonları bulunmaktadır.

Etilendiamin Tetra Asetat (EDTA) İçermez Tayini

Gıda sektöründe mayonez, salata sosları, işlenmiş meyve ve sebze, meyve suyu ve diğer içecekler, konserve balık ve margarin üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca, gıda üretiminde kullanılan modern makinelerin neden olduğu metal kontaminasyonunu elimine eder ve ileri aşamalarda söz konusu bulaşmaların yol açacağı acılaşma ve küf tatlarının ve renk kayıplarının önlenmesinde etkili olur.

Etilendiamin tetra asetat, alüminyum, bakır, civa, çinko, demir, kalsiyum, kurşun, magnezyum, mangan ve başka metal iyonları ile geniş bir pH değeri aralığında suda çözünür kompleksler oluşturur. Böyle kompleksler özellikle alkali ortama ve yüksek sıcaklıklara karşı stabildir. Bu özellikleri ile suyu yumuşatmak ve toprak alkali ve ağır metal safsızlıkları uzaklaştırmak için EDTA kullanılır.

Etilendiamin tetra asetatın başlıca kullanım alanları şunlardır: metal iyonların ayrıştırılması, gıda sektöründe koruyucu olarak, su yumuşatma, tıpta kurşun zehirlenmelerinin tedavisi, diş hekimliği, kan analizi, deterjan ve şampuan üretimi, sabun üretimi, elektroliz işlemi, yağ giderme banyoları, fotoğrafçılık ve kauçuk üretimi.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında etilendiamin tetra asetat (EDTA) içermez tayini hizmetleri de bulunmaktadır.