Ftalat İçermez Tayini

Ftalat İçermez Tayini

Ftalatlar her yerde bulunmaktadır ve sağlık riskleri endişe vericidir. Yakın zamanda yapılan araştırmalar, bunların geniş kapsamlı olumsuz sağlık etkilerini ortaya koymuştur.

Ftalat İçermez Tayini

Günlük yaşamın her aşamasında insanlar, kimyasallar ile karşı karşıyadır. Ev temizleyicilerinden gıda ambalajlarına, koku, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerine kadar her yerde kimyasallar bulunmaktadır. İnsanlar ftalat adı verilen bir grup kimyasala yüksek düzeyde maruz kalmaktadır.

Araştırmalara göre ftalatlar, astım, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, meme kanseri, obezite ve diyabet, düşük IQ, nörogelişim sorunları, davranış sorunları, otizm, değişen üreme gelişimi ve erkek doğurganlık problemlerine neden olmaktadır. Ftalatlar çok büyük bir kimyasal sınıftır ve başlıca şunları içerir: butil benzil ftalat, dibutil ftalat, di-2-etilheksil ftalat, dietil ftalat, di-butil ftalat ve benzil butil ftalat. Bunların birçoğunun sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğu belirlenmiştir.

Bunlardan di-2-etilheksil ftalat çok tehlikelidir ve yüzlerce üründe, artık yerine başka bir ftalat kullanılmaktadır.

Kısaca hem her yerde bulundukları için hem de ürün etiketlerinde listelenmedikleri için ftalatlardan kaçınılması neredeyse imkansızdır. Ev eşyalarında (vinil döşeme), kişisel bakım ürünlerinde (saç bakımı, vücut yıkama, bazı kozmetikler), koku, ev temizleyicileri ve yiyeceklerde hala kullanılmaktadır. Bu ürünlerden kaçınanlar veya ftalat içermeyen çeşitleri satın alanlar için bile, ftalatlar beklenmedik yerlerde gizlenmektedir.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında ftalat içermez tayini hizmetleri de bulunmaktadır.