IFSCC Monografi No. 2 Stabilite Testinin Temelleri

IFSCC Monografi No. 2 Stabilite Testinin Temelleri

IFSCC Uluslararası Kozmetik Kimyagerleri Dernekleri Federasyonu, kozmetik bilimi ve teknolojisinde uluslararası işbirliğine odaklanan dünya çapında bir kuruluştur. Bu kuruluş tarafından geliştirilen Monografi No. 2, kozmetik ürünler üzerindeki stabilite testlerinin teorik yönlerinden ziyade pratik yönleri ile ilgilidir. Özellikle, büyük zaman ve emekten tasarruf etmek için her testin kesin hedeflerinin net bir şekilde tanımlanmasını ve dikkatli bir şekilde planlanmasını önerir.

IFSCC Monografi No. 2 Stabilite Testinin Temelleri

Bu monografinin kapsamı şu şekildedir:

 • Stabilite testinin genel tanıtımı ve amaçları ve ilkeleri
 • Test koşulları
 • Numune seçimi
 • Ürün raf ömrü

Bir stabilite testinin genel amacı, pazarlanacağı kaptaki belirli bir ürünün, satılacağı pazarın koşulları altında yeterli bir raf ömrüne sahip olup olmadığını belirlemektir. Raf ömrü, basit bir ifade ile piyasa koşulları altında depolandığında bir ürünün spesifikasyonlarına uygun kaldığı süredir. Her ürün zaman geçtikçe değişime uğrar ve sonunda tatmin edici olmaz, bu durum ürünün artık spesifikasyonlarına uymadığı anlamına gelir.

Esas olarak raf ömrü ürünün stabilitesi ile belirlenir ve stabilite iki ayrı bileşenden oluşur:

 • Ürünün doğal kimyasal ve fiziksel stabilitesi veya daha doğrusu paketin içeriği (ürün stabilitesi)
 • Ürün (içerikler) ve onun doğrudan kabı (ürün-kap uyumluluğu) arasındaki olası etkileşimler

Stabilite testinin amaçları şunlardır:

Bir testin uygun tasarımının temeli, testin amaçlarının açık bir şekilde tanımlanmasıdır. Örneğin, bir test aşağıdaki hedeflerden bir veya daha fazlasına sahip olabilir:

 • Ürün (içerik) stabilitesinin değerlendirilmesi
 • Ürün-kap uyumluluğunun değerlendirilmesi
 • Değiştirilmiş bir yöntemle yapılan bir ürünün stabilitesinin orijinal ürününki ile karşılaştırılması
 • Değiştirilmiş bir formüle göre yapılan bir ürünün stabilitesinin orijinal ürününki ile karşılaştırılması
 • Yeni üretim ekipmanında yapılan bir ürünün stabilitesinin orijinal ürününki ile karşılaştırılması
 • Yeni bir kap ile bir ürünün uyumluluğunun orijinal kap ile uyumluluğunun karşılaştırılması
 • Yeni bir tedarik kaynağından alınan yeni malzemelerin ürünün stabilitesi üzerindeki etkisinin incelenmesi

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, IFSCC Monografi No. 2 Stabilite testinin temelleri doğrultusunda test hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp