In Vitro HET-CAM Testi

In Vitro HET-CAM Testi

HET-CAM, kozmetik formülasyonların ve bileşenlerin göz tahrişi özelliklerini değerlendirmek için uygulanan çok yararlı bir in vitro test yöntemidir. Tüketim ürünlerinin ve aynı zamanda birçok hammaddenin en önemli biyolojik özelliklerinden biri, mukus zarlarına lokal uyumluluktur. Şimdiye kadar standartlaştırılmış in vivo testler, kimyasalların tahriş potansiyelini tespit etmek için geçerli ve risk değerlendirmesi için uygun olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte, hayvan testleri ve özellikle tavşan gözü testi konusundaki tartışmalar, kamuoyunda ve bilimsel alanda artmaktadır. En önemli in vitro testlerden biri, döllenmiş tavuk yumurtalarının korioallantoik zarı (CAM) üzerinde tavuk yumurtası testi olan HET-CAM test yöntemidir. Bu yöntem, geniş bir kimyasal yapı ve fiziksel görünüm yelpazesini kapsayan ve kozmetik sektöründeki kimyasalların aralığını temsil eden yaklaşık 100 test maddesi ile önceden doğrulanmıştır. HET-CAM, iyi bir tahriş potansiyeli tahminine sahip sağlam bir test olarak kanıtlanmıştır.

In Vitro HET-CAM Testi

Kısaca tavuk yumurtası korioallantoik membran testi (HET-CAM testi), maddelerin tahriş potansiyelini belirlemek için uygulanmaktadır. Bu test yönteminde kuluçkadaki tavuk yumurtaları dokuzuncu günde dikkatlice açılır ve korioallantoik membran (CAM) açığa çıkar. Test numuneleri, saf veya seyreltilmiş çözeltiler, doğrudan maruz kalan korioallantoik membran zarına yerleştirilir ve zar bir mikroskopla görsel olarak incelenir. Membran üzerinde reaksiyonun meydana gelme süresi 5 dakikadır. Reaksiyon sonuçları kanama, pıhtılaşma ve parçalanma şeklinde olmaktadır. Reaksiyon süresine dayalı olarak, bir tahriş puanı hesaplanır ve maddeler, puan değerine göre şu şekilde sınıflandırılır:

  • 0-0,9 puan arası tahriş edici değil
  • 1-4,9 puan arası hafif tahriş edici
  • 5-8,9 puan arası orta düzeyde tahriş edici
  • 9-21 puan arası çok tahriş edici

Kimyasalların tehlike tanımlaması için genellikle göz tahrişine ilişkin verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Çok çeşitli kimyasalların ve formülasyonların rutin testleri için tavuk yumurtası testi - korioallantoik membran (HET-CAM) yöntemi kullanılmaktadır. Bu test yönteminin küresel düzenleyici kabulü olmadığı için, OECD prosedür 405’e göre de tavşan gözü tahriş testi yapılmaktadır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için verdiği sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, in vitro HET-CAM testi hizmetleri de vermektedir.

WhatsApp