İrritasyon Testi

İrritasyon Testi

İrritasyon testleri, bir malzeme veya kimyasal madde veya bileşiğin, cilt üzerinde veya mukozal dokularda lokal tahrişe neden olup olmayacağını belirlemek amacı ile yapılmaktadır. Bu testler genel olarak hayvanlar üzerinde uygulanmaktadır ve şu standart esas alınmaktadır: TS EN ISO 10993-10 Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - Bölüm 10: Tahriş ve cilt duyarlılığı için deneyler.

İrritasyon Testi

Cilt tahrişi, bir test maddesinin uygulanmasından sonra ciltte geri dönüşlü hasar oluşumunu ifade etmektedir. Topikal olarak uygulanan kimyasalların veya formülasyonların cilt tahrişine neden olma potansiyelini tespit etmek, bunların güvenlik değerlendirmelerinde önemli bir husus olmaktadır. Test malzemelerinin cilt tahriş potansiyelinin belirlenmesi, doku canlılığına dayanmaktadır.

İrritasyon testleri, tüketici tarafından kullanılan bir ürünün, cilt tahrişine neden olma potansiyelini değerlendirmek için yapılmaktadır. Örneğin kullanılan bazı kozmetik ürünler, cildin dış yüzeyinden geçerek cildi tahriş edebilir ve cilt altındaki katmanlara ulaşarak hücrelerde toksik etkilere neden olabilir. Bu da, cilt üzerinde kızarıklık, kaşıntı ve bazen ağrıya yol açan ani bir bağışıklık tepkisine neden olur.

Bugün hayvanlar üzerinde uygulanan in vivo testlerin yerine, in vitro test yöntemi uygulanmakta ve ürün içeriğinin cildin dış yüzeyine nüfuz edip etmeyeceği ve altındaki hücreler üzerinde toksik bir etkiye neden olup olmadığı belirlenmektedir.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında irritasyon test hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp