ISO 21149 Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Aerobik Mezofilik Bakterilerin Sayımı ve Tespiti

ISO 21149 Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Aerobik Mezofilik Bakterilerin Sayımı ve Tespiti

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 21149 standardı, kozmetik ürünlerde bulunan aerobik mezofilik bakterilerin sayımı ve tespitine yönelik test yöntemleri sunmaktadır. Bu test yöntemleri, aerobik inkübasyondan sonra agar besiyerindeki kolonileri saymaya ya da zenginleştirmeden sonra bakteri üremesinin olmadığını kontrol etmeye dayanmaktadır.

ISO 21149 Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Aerobik Mezofilik Bakterilerin Sayımı ve Tespiti

Ancak kozmetik ürünler son derece çeşitlidir ve bu test yöntemleri bazı ürünler için her ayrıntıda uygun olmayabilir. Örneğin bir kısım kozmetik ürünler su ile karışmaz. Eşdeğer oldukları kanıtlanırsa, bu standartta açıklanan test yöntemleri yerine başka yöntemler uygulanabilir.

Tüketiciler için ürün kalitesini ve güvenliğini sağlamak açısından, bu standardın kapsamına giren kozmetik ürün türleri için uygun bir mikrobiyolojik risk analizi yapılması önerilmektedir. Düşük su aktivitesine sahip ürünler, hidro-alkolik ürünler ve aşırı pH değerlerine sahip ürünler gibi düşük mikrobiyolojik risk taşıyan ürünler ISO 29621 standardına tabidir.

Söz konusu standart, ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, TS EN ISO 21149 Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Aerobik mezofilik bakteri sayımı ve aranması başlığı ile yayınlanmıştır.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında ISO 21149 standardı çerçevesinde kozmetik ürünlerde aerobik mezofilik bakterilerin sayımı ve tespiti hizmetleri de bulunmaktadır.