ISO 21150 Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Escherichia Coli Aranması

ISO 21150 Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Escherichia Coli Aranması

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 21150 standardı, kozmetik ürünlerde bulunan mikroorganizma escherichia coli’nin tespitine yönelik test yöntemleri sunmaktadır. Bu standartta yer alan mikroorganizmalar, ulusal uygulamalara veya düzenlemelere göre ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

ISO 21150 Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Escherichia Coli Aranması

Tüketiciler için ürün kalitesini ve güvenliğini sağlamak amacı ile, bu standardın uygulanabileceği kozmetik ürün türlerini belirlemeye yönelik önce uygun bir mikrobiyolojik risk analizi yapılmalıdır. Düşük su aktivitesine sahip ürünler, hidro-alkolik ürünler ve aşırı pH değerlerine sahip ürünler gibi düşük mikrobiyolojik risk taşıyan ürünler ISO 29621 standardına tabidir.

Bu standartta açıklanan test yöntemi, seçici olmayan bir sıvı ortamda escherichia coli’nin saptanmasına ve ardından seçici bir agar ortamında izolasyona dayanır. Gereken tespit düzeyine bağlı olarak başka yöntemler de uygun olabilir.

Bu uygulama alanında çok çeşitli kozmetik ürünler bulunmaktadır ve bu test yöntemleri bazı ürünler için her ayrıntıda uygun olmayabilir. Örneğin bir kısım kozmetik ürünler su ile karışmaz. Eşdeğer oldukları kanıtlanırsa, bu standartta açıklanan test yöntemleri yerine başka yöntemler uygulanabilir.

Söz konusu standart, ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, TS EN ISO 21150 Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Escherichia coli aranması başlığı ile yayınlanmıştır.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmakta ve güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu kapsamda yapılan sayısız testler arasında ISO 21150 standardı çerçevesinde kozmetik ürünlerde escherichia coli aranması hizmetleri de bulunmaktadır.

WhatsApp